1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Osallistu

Keskustele: Sijoitetaanko erityistä tukea tarvitsevat oppilaat omiin pienryhmiin?

Oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden vanhemmat pelkäävät lapsen eristäytyvän pienryhmässä ikätovereistaan. Osa vanhemmista pitää kuitenkin pienryhmäopetusta lapsen oppimisen kannalta hyvänä ratkaisuna. Sijoitetaanko erityistä tukea tarvitsevat oppilaat omiin pienryhmiinsä peruskoulussa?

Osallistu
Koululainen laskee laskuja matematiikan kirjaan.
YLE

Esimerkiksi Joensuussa otetaan käyttöön lähikouluperiaate, minkä myötä osa pienryhmissä koulua käyneistä lapsista siirtyy uuteen kouluun ja yhteisopetukseen yhdeksännen luokan alkaessa.

Vanhemmat ovat nyt huolissaan lastensa koulumenestyksestä. Jos numerot laskevat peruskoulun viimeisellä luokalla, vaikeutuu jatko-opintoihin hakeminen.

Lue seuraavaksi