WSOY, Tammi, ja Celia-kirjasto äänikirjayhteistyöhön

Kustamot WSOY ja Tammi sekä erikoiskirjasto Celia aloittavat yhteistyön Silencio-studion kanssa. Tavoitteena on vähentää päällekkäistä työtä, ja lisätä ja parantaa äänikirjavalikoimaa Suomessa.

kulttuuri

Yhteistyön avulla Celia-kirjasto saa kokoelmiinsa äänikirjoja kohtuullisin kustannuksin ja kohtuullisessa ajassa painetun kirjan ilmestymisen jälkeen. WSOY:n ja Tammen tavoite on yhteistyön avulla kehittää parempaa äänikirjavalikoimaa.

Yhteistyö hyödyttää Celia-kirjaston asiakkaita, sanoo asiakkuusjohtaja Minna von Zansen. Suomen kaltaisessa pienen kielialueen maassa on ollut hankala tilanne pitkään, kun äänikirjat on jouduttu tuottamaan kahteen kertaan: kaupallisten toimijoiden tuottamat versiot myyntiin ja Celia-kirjaston tuottamat versiot lukemisesteisten asiakkaiden käyttöön.

Valtaosan välittämistään äänikirjoista Celia tuottaa jatkossakin itse. Kauno- ja tietokirjallisuutta on erikoiskirjaston kokoelmissa 35000 äänikirjaa, ja määrä kasvaa noin 1500 kirjalla vuosittain.

Celia-kirjasto osallistuu nyt alkavaan yhteistyöhön oman hankintapolitiikkansa mukaisesti.

Lähteet: Yle uutiset