1. yle.fi
  2. Uutiset

Opintojen ohella töissä käyvät menestyvät parhaiten

Opinnoissa saadut arvosanat eivät ole työmenestyksen kannalta ratkaisevia. Heikoimmin menestyvät hitaasti valmistuvat, jotka eivät tee opintojen ohessa töitä, kertoo tuore tutkimus.

Kotimaan uutiset
Opiskelija
Yle

Parhaiten työmarkkinoilla menestyvät ne, jotka valmistuvat nopeasti ja ovat opintojensa aikana tehneet oman alansa töitä, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema raportti.

Tällaisista opiskelijoista vain joka viides on ollut työttömänä työuransa ensimmäisen viiden vuoden aikana. Opinnoissa saadut arvosanat eivät ole työmenestyksen kannalta ratkaisevia.

Heikoimmin työmarkkinoilla menestyvät ne, jotka opiskelevat keskimääräistä vauhtia tai hitaasti, eivätkä tee töitä opintojensa aikana. Pisimpään yliopistossa opiskelevat suoraan koulun penkiltä sisään päässeet.

Työssäkäynti vain yksi syy opintojen viivästymiseen

Työssäkäynti hidastaa opinnoista valmistumista, mutta se on vain yksi opintoja lykkäävistä tekijöistä. Valmistumista hidastavat myös esimerkiksi heikko opiskelumotivaatio ja riittämätön opinto-ohjaus.

Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden työssäkäynnin loppuminen ei aiheuttaisi vastaavaa hyötyä opintojen nopeutumiseen. Myöskään työura ei välttämättä pitenisi.

Tutkimukseen haastateltiin noin 2500:aa Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän yliopistoista vuonna 2005 valmistunutta opiskelijaa. Lisäksi se perustui työnantajille suunnattuun kyselyyn ja laajaan rekisteriaineistoon.

Putkitutkinto-ajattelu roskiin

Akavan opiskelijat -järjestön mukaan mukaan TEM:n tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että opintojen aikaisella työnteolla on myönteinen vaikutus valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen.

Pk-yritysbarometrin mukaan nuorten työelämävalmiuksien puute on suurin este nuorten työllistämiselle, Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA:n puheenjohtaja Ted Apter toteaa.

- Kannattaako työmarkkinoiden näin ollen saada enemmän työelämäkokemusta omaavia osaajia, jotka valmistuvat hieman hitaammin, kuin niin sanotun putkitutkinnon suorittaneita, mutta vähemmän työkokemusta omaavia vastavalmistuneita? Apter kysyy.

Akavan opiskelijat vaativat, että opiskelijoiden osa-aikaisen työnteon mahdollisuuksia parannetaan, eikä suosita niin sanottua putkitutkinto-ajattelua. Järjestö haluaa myös parannuksia esimerkiksi opiskelijoiden kesäopiskelumahdollisuuksiin.

Lue seuraavaksi