Katainen vauhdittaisi Jäämeren rataa

Pääministeri Jyrki Katainen (kok.) vauhdittaisi Jäämeren radan suunnittelua. Hänen mukaansa rautatie kiinnostaa myös Ruotsia ja Norjaa. Katainen jopa toivoo, että radan linjauksesta saataisiin päätös vielä hänen hallituksensa aikana.

Jyrki Katainen
Jyrki Katainen
Pääministeri Jyrki Katainen.YLE/Raimo Torikka

Katainen ei vielä halua nimetä reittä, jota pitkin tuo yhteys saavutettaisiin. Sitä liikenneministeriö parhaillaan selvittää. Saavutetaanko yhteys Venäjän kautta, vai onko se norjalainen satama?Katainen otti asian esille Pohjoismaiden pääministereiden kokouksessa viime viikolla ja innostusta asiaan oli. Katainen tunnustaa itse olevansa erittäin kiinnostunut Jäämeren radasta. Hänen mukaansa yhteys olisi Suomelle "megalomaaninen kilpailutekijä". Pääministerin mukaan rautatieyhteyttä Jäämerelle ja koillisväylälle voidaan perustella ihan maalaisjärjellä. Rata oleellisesti lyhentää suomalaisten tavaroiden kuljetusmatkoja.-Toivottavasti siellä myös suomalaiset jäänmurtajat joskus väylää avaavat, hän toivoo.

Pohjois-Suomesta talouden veturi

Rovaniemellä Kokoomuksen puoluekokouksen alla lausuntoja antanut pääministeri Jyrki Katainen uskoo Pohjois-Suomen taloudelliseen kehittymiseen. Hänen mukaansa pohjoisesta on kasvamassa jopa koko Suomen talouden veturi. Puhtia sille antaa Lapissa voimakkaasti virinnyt kaivosteollisuus.Katainen ei ole valmis laittamaan kaivostoiminnalle ylipääsemättömiä rajoituksia. Hallitusohjelmassa ei esimerkiksi ole kirjausta kaivosverosta.

- Tarvitaan tiukat kestävän kehityksen mukaiset ympäristösäännöt. Pitää kuitenkin hyvin tarkkaan kartsoa, ettei hyvin alkanutta kaivostoimintaa veroteta kuoliaaksi, hän sanoo.

- Jos halutaan tehdä ympäristöohjausta, niin tehdään se muulla tavalla. Kaivosverohan ei ole mikään ympäristöteko sinänsä. Mehän verotamme kaivoksia kuin muitakin yrityksiä. Haluan, että Suomi on kasvavan ja kestävän kaivosteollisuuden maa.

Matkailu ja kaivokset sovussa rinnakkain

Pääministeri Jyrki Katainen toivoo, että Suomi voisi olla maailmassa ympäristönormit täyttävä mallimaa - maa, missä matkailuelinkeino ja kaivostoiminta viihtyvät ja kehittyvät sovussa ja rinakkain.Vaikka koulutuspaikat Suomessa keskittyvät etelään, niin Katainen olisi kuitenkin valmis pohjoisesssa panostamaan muun muassa kaivosteollisuuden koulutustarpeisiin. Hänen mukaansa ammattikoulutuksen pitää tukea alueen kilpailukykyä.Katainen otti kantaa myös kuntaliitoksiin.

- Vahvempia kuntia tarvitaan, jotta palvelut voidaan säilyttää. Sairaanhoitopiirien lakkauttamisen tai jatkamisen Katainen jättäisi alueellisen harkintaan. Hän ei ottanut kantaa Rovaniemen tai Kemin puolesta.