Väitös pyrkii vähentämään lääkeriippuvuutta

Rauhoittavien lääkkeiden aiheuttamasta riippuvuudesta on saatu uutta tutkimustietoa. Riippuvuus on vaikea bentsodiatsepiinien sivuvaikutus, mutta toistaiseksi ei ole onnistuttu kehittämään lääkkeitä, joissa riippuvuusongelmaa ei olisi.

terveys
pills
Yle

Rauhoittavien lääkkeiden aiheuttaman riippuvuuden vähentämiseksi etsitään uusia keinoja.

Helsingin yliopistossa keskiviiikkona tarkastettavassa väitöksessä tuodaan esiin tutkimustietoa, jonka perusteella voidaan etsiä uusia lääkeainemolekyylejä uudenlaisia lääkkeitä varten. Tarkoituksena on etsiä rauhoittavaa vaikutusta ilman, että lääkkeet aiheuttaisivat riippuvuutta.

Filosofian maisteri Anne Panhelainen sanoo bentsodiatsepiinien synnyttävän riippuvuutta muiden huumeriippuvuuksien tapaan. Lääkkeet aktivoivat aivojen niin sanottua palkkiorataa, jonka keskeinen osa on mesolimbinen dopamiinirata, ja ehdollistavat aivot vaatimaan lisää kyseistä ainetta.

Dopamiiniradan merkityksestä bentsodiatsepiineihin syntyvässä riippuvuudessa ei ole ollut selvää käsitystä. Väitöksen mukaan rata näyttää olevan keskeinen tekijä riippuvuuden kehittymisessä.

- Palkkioradan ansiosta ympäristön mielihyvää antavat asiat, kuten ruoka, juoma, seksi ja suoja havaitaan ja niitä käytetään. Huumeet aktivoivat palkkiorataa ja saavat ihmisen tuntemaan intensiivistä mielihyvää. Niinpä palkkiorata "arvioi" huumeen hyödylliseksi ja ehdollistaa yksilöä etsimään ja käyttämään huumeita yhä uudelleen, Panhelainen selvittää.

Panhelainen toivoo, että uusi tutkimus aiheesta saa ainakin lääkärit pohtimaan uudelleen lääkkeiden määräämiskäytäntöä.

- Toivon, että lääkkeiden aiheuttama potentiaalinen riski riippuvuudesta tulisi aktiiviseen ajatteluun, Panhelainen sanoo.

Bentsodiatsepiineja käytetään etenkin uniongelmien ja ahdistuksen hoidossa. Osalle potilaista kehittyy niihin vaikea riippuvuus.

Uusia molekyyliyhdistelmiä on Panhelaisen mukaan testattu eläimillä, mutta kliiniset tutkimukset puuttuvat vielä.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus