Lapin maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeita

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi maanantaina Kemijärven vesistöjen kunnostushankkeen ja voimalaitosten kalatiesuunnitelmat.

kalat

Kemijärven hankkeessa vapaaehtoisilla rantojen kunnostuksilla parannetaan rantojen käytettävyyttä ja maisemaa. Kantosavotalla siivotaan rantoja kiintokannoista ja ehkäistään kantojen irtoamista ja kulkeutumista.

Pöyliöjärven ja Kuumalammen kunnostustoimilla parannetaan vesistöjen tilaa, alueen asumisviihtyvyyttä ja lisätään kesämatkailun mahdollisuuksia. Virkistys- ja palvelurakenteilla parannetaan Kemijärven kesämatkailun kehittämismahdollisuuksia ja paikallisten virkistäytymismahdollisuuksia. Kokonaiskustannukset ovat noin 690 000 euroa.

Kalatiehankkeessa laaditaan Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskoskien voimalaitosten yhteyteen tulevien kalateiden yleissuunnitelmat ja vesioikeudellisen luvan haun mahdollistavat asiakirjat. Tavoite on suunnitella hankkeen päätyttyä rakennettavat kalatiet, joiden kautta nousee voimalaitoksen yli vähintään 90 prosenttia kalatien suulle nousseista lohista.

Suunnitteluhanke on osa suurempaa hankekokonaisuutta, jonka tarkoituksena on lohen ja meritaimenen vaellusmahdollisuuksien avaaminen Ounasjoelle ja siten lohen ja meritaimenen palauttaminen Ounasjoen vesistöön sekä aliselle Kemijoelle. Valmistuneet suunnitelmat ja muut asiakirjat tulevat kalateiden vesioikeudellisen luvan hakijan käytöön. Kokonaiskustannukset ovat 996 000 euroa.

Kummatkin hankkeet ovat osa Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmaa, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Maakunnan yhteistyöryhmä vastaa rahojen jaosta. Hankkeet toteuttaa Lapin Ely-keskus.