Talvivaaran työtapaturma johtui turvallisuushallinnan puutteista

Talvivaaran onnettomuus paljasti puutteita tehtaan suunnittelussa ja turvallisuuskulttuurissa. Yhtiön mukaan turvallisuuspuutteita on jo korjattu Tukesin edellyttämällä tavalla.

Kotimaa
Sakeutusaltaita Talvivaarassa.
YLE / Ville Kinnunen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes pitää Talvivaaran metallien erotuslaitoksen suunnittelussa ja turvallisuushallinnassa olevia puutteita syynä maaliskuiseen onnettomuuteen, jossa kuoli tehtaan työntekijä.

Onnettomuudessa pääsi tappava pitoisuus rikkivetyä metallien erotuslaitoksen ulkopuolelle sakeutinallasalueelle.

Tukesin mukaan kaivosyhtiö oli havainnut vaaran jo aiemmin. Kohonneiden rikkivetypitoisuuksien syitä ei kuitenkaan selvitetty tehokkaasti ja järjestelmällisesti. Tutkinnassa todettiin myös puutteita vastuiden määrittelyssä, tiedonkulussa, organisaation toiminnassa ja työtavoissa.

Mukana myös inhimillinen virhe

Tutkinnassa selvisi, että onnettomuuspäivän aamuna kalkkikivilietelinjan venttiili oli jäänyt tehdashallissa auki. Auki jääneestä venttiilistä lattialle valunut liete päätyi lattiakaivoon, josta automaattikäynnisteinen pumppu pumppasi lietteen edelleen ulkona sijaitsevaan esineutraloinnin varastosäiliöön.

Varastosäiliöliuoksen ja kalkkikivilietteen reaktio tuotti suuren määrän hiilidioksidia, joka säiliöstä purkautuessaan aiheutti myös säiliön kaasutilassa olleen rikkivedyn purkautumisen ulos.

Tyynessä säässä rikkivetypitoisuudet pysyivät korkealla, ja ilman hengityssuojainta ja kaasumittaria näytekierrosta tehnyt työntekijä menehtyi. Kalkkikivilietteen pumppaamista lattiakaivosta varastosäiliöön ei ollut riskien arvioinneissa tunnistettu vaaratekijäksi.

Tukes on listannut useita ohjeita prosessiturvallisuusriskien hallinnasta, turvallisuusvastuista ja tiedonkulusta, jotka koskevat koko toimialaa.

Tukesin ohjeet otettu käyttöön

Talvivaaran kaivosyhtiö ottaa kaikki Tukesin raportoimat parannusehdotukset käyttöön turvallisuuden kehittämiseksi ja varmistamiseksi, kerrotaan yhtiöstä.

Onnettomuustutkinnassa ja yhtiön omissa tutkimuksissa havaittuja turvallisuuspuutteita on jo korjattu Tukesin edellyttämällä tavalla. Esimerkiksi työturvallisuusohjeisiin ja prosessin ajo-ohjeisiin on tehty lukuisia tarkennuksia ja muutoksia.

Tukes myös toteaa raportissaan, että Talvivaaran ennen toiminnan aloitusta jättämä kemikaaliturvallisuusselvitys oli hyväksytty Tukesissa. Tukesin mukaan selvitys täytti vaatimukset, eikä toiminnan luonne ollut muuttunut metallitehtaan toiminnan aikana.

Talvivaaran kaivosyhtiö kertoo tiedotteessaan, että se on tukenut ja tukee vielä jäljellä olevaa tapauksen viranomaistutkintaa kaikin tavoin ja on sitoutunut tekemään kaikkensa, jotta Talvivaaran kaivos- ja metallien talteenottotoiminnan turvallisuustaso on jatkossa pysyvästi toimialan kärjessä. Talvivaara myös yhtyy Tukesin listaamiin, koko toimialaa koskeviin toimenpidesuosituksiin vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi.

Yhtiön mukaan päätavoitteena on "Nolla tapaturmaa", josta ei tingitä. Maaliskuun onnettomuudesta on otettu kaikki mahdollinen oppi organisaation kaikilla tasoilla turvallista tulevaisuutta varten, vakuutetaan kaivosyhtiöstä.

Onnettomuus järkytti syvästi talvivaaralaista työyhteisöä ja yhtiö jatkaa kriisiapua ja jälkipuintia eri osastoissa niin pitkään kuin on tarpeen, kerrotaan Talvivaarasta.