1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ajankohtainen kakkonen

Tuplapaketilla kohti liittovaltiota

Enemmistö suomalaisista europarlamentaarikoista kannattaa uutta velanpurkurahastoa, jonka avulla pyritään vahvistamaan euromaiden talouskuria ja parantamaan niiden velanmaksukykyä.

Velanpurkurahasto kuuluu yhtenä osana lakiehdotukseen, joka on saanut kutsumanimekseen ”two-pack”. Tämä uusi euromaiden talouskuria kiristävä tuplapaketti on jatkoa ”six-pack”-kokonaisuudelle, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi viime vuonna.

Velanpurkurahaston ideana on, että tähän rahastoon siirrettäisiin euromaiden julkistalouden velat siltä osin, kun ne ylittävät 60 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Ajankohtaisen kakkonen kysyi suomalaismeppien mielipidettä velanpurkurahastosta. Kyselyyn vastasivat kaikki 13 europarlamentaarikkoa. Heistä kahdeksan kannatti velanpurkurahastoa.

- Velanpurkurahaston englanninkielinen nimi viittaa vapahdukseen ja armahtamiseen. Tässä tilanteessa Eurooppa tarvitsee vapahdusta, sanoo Mitro Repo (sd.).

- Tämä on saksalaisten talousviisaiden idea ja siitä olisi nyt hyvä käydä meillä kansalaiskeskustelua, sanoo Riikka Manner (kesk.).

Velanpurkurahasto jakaa kokoomusmeppien mielipiteet. Rahastoa kannattavat Eija-Riitta Korhola ja Sirpa Pietikäinen, mutta Petri Sarvamaa suhtautuu velanpurkurahastoon kielteisesti.

- Velanpurkurahasto antaisi väärän viestin ylivelkaantumisen merkityksestä ja seurauksista. En usko sen menestymiseen komission, parlamentin ja neuvoston kolmikantaneuvotteluissa,  Petri Sarvamaa toteaa.

Velanpurkurahastoa vastustavat myös Sari Essayah (kd.), Anneli jäätteenmäki (kesk.) ja Sampo Terho (ps.). Anneli Jäätteenmäen mielestä jokaisen jäsenmaan on vastattava omista veloistaan. Sampo Terho näkee velanpurkurahaston tulonsiirtona tunnollisilta mailta tuhlareille.

- Tällä hetkellä Euromaiden yhteinen velkasumma on yli 2,3 biljoonaa euroa. Tämä koko rakennelma tuntuu suorastaan vaaralliselta, sanoo Sari Essayah.

Viime viikon keskiviikkona tuplapaketti tuli Euroopan parlamentin pureskeluun. Europarlamentaarikoille tupla maistui ja ”two-pack” etenee nyt myötätuulessa. Monien mielestä tuplapaketti on vahva askelmerkki kohti liittovaltiota.

Ajankohtaisen kakkosen kyselyssä suomalaismepeistä liittovaltiokehitystä kannattivat Tarja Cronberg (vihr.), Liisa Jaakonsaari (sd.), Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo ja Petri Sarvamaa.

- Kannatan integraation syventämistä. Se tarkoittaa ”enemmän Eurooppaa”. Sana liittovaltio on kuitenkin harhaanjohtava, sillä se tuo väistämättä mieleen Yhdysvallat eikä Euroopasta tule koskaan mitään Yhdysvaltoja, sanoo Liisa Jaakonsaari.

- Erilaisista malleista tulee käydä keskustelua. Kannatan kansalaisten, en pankkien liittovaltiota, sanoo Tarja Cronberg.

Ajankohtainen kakkonen / Juha Portaankorva