Yle-vero voimaan 2013

Eduskunta on hyväksynyt Yle-veron ja Yle-lain. Ne tulevat voimaan ensi vuoden alussa. Viestintäministeri Krista Kiuru sanoo olevansa tyytyväinen Ylen rahoituksen uudistukseen.

Kotimaa
Ylen Ison pajan sisäänkäynti.
Mikko Kuusisalo / Yle

Yleisradion rahoitus kerätään ensi vuoden alusta alkaen verona. Henkilökohtaisen veron suuruus on 0,68 prosenttia henkilön ansio- ja pääomatuloista.

Vähimmillään maksettavaksi tulee 50 euroa henkilöä kohden. Suurin henkilökohtainen vero on 140 euroa vuodessa.

Yle-vero ei koske alaikäisiä eikä niitä, joiden tulot ovat alle 7 353 euroa vuodessa. Isoimman veron eli 140 euroa maksavat sellaiset henkilöt, joiden vuositulot ovat yli 20 588 euroa.

Luulen, että tv-maksut maksaneissa kotitalouksissa ollaan nyt tyytyväisiä yli 80 euron rasituksen poistumiseen.

Krista Kiuru

Yrityksistä veron ulkopuolelle jäävät kaikista pienimmät eli ne, joiden tulos on vuodessa alle 50 000 euroa. Muiden yritysten maksettavaksi tulee yrityksen tuloksesta riippuen 140 - 3 000 euroa.

Valtio, kunnat ja seurakunnat eivät tule maksamaan Yle-veroa.

Yleisradion rahoitus on ensi vuonna 500 miljoonaa euroa. Siitä kansalaisilta kerätään 480 miljoonaa ja yrityksiltä noin 22 miljoonaa euroa. Veron keräyskulut ovat kaksi miljoonaa euroa.

"Uusi rahoitus, uusi tehtävä"

Tässä lähdetään siitä, että kaikki kansalaiset tuovat pienen maksutaakan, ja sillä saadaan yhdessä isoa aikaan.

Krista Kiuru

Viestintäministeri Krista Kiuru sanoo pitävänsä Yle-veroa oikeudenmukaisena ratkaisuna Ylen toiminnan rahoittamiseksi. Hän huomauttaa, että jotkut perheet ovat joutuneet maksamaan toistenkin palveluista.

- Luulen, että niissä kotitalouksissa, jotka ovat maksaneet maksamatta jättäneiden puolesta, ollaan tyytyväisiä yli 80 euron rasituksen poistumiseen, Kiuru sanoo.

Yle-vero on herättänyt arvostelua niissä, jotka eivät mielestään käytä lainkaan Ylen palveluita. Heille ministeri vastaa vertaamalla veromallia budjettirahoitteisiin malleihin.

- Tässä lähdetään siitä, että kaikki kansalaiset tuovat pienen maksutaakan ja sillä saadaan yhdessä isoa aikaan.

Viestintäministerin mukaan rahoitus tietää Ylelle uutta tehtävää.

- Ylelle tulee uusi tehtävä. Se on suomalaisen kulttuurin säilyttäminen ja sen ylläpitäminen. Tällainen tehtävä jää seuraavien sukupolvien riemuksi, ministeri toteaa.

Korjaus 21.6. klo 13.25: Alkuperäisessä jutussa oli väärä vuosituloraja, jota vähemmän ansaitsevien ei tarvitse maksaa Yle-veroa lainkaan. Oikea tuloraja on 7 352,95 euroa vuodessa.