Mustikkamaan biovoimalan rakentaminen uhattuna

Heikot markkinanäkymät ovat siirtämässä Mustikkamaan suuren biovoimalaitoksen rakentamisen tulevaisuuteen. Rovaniemen Energian mukaan sähkön alhainen markkinahinta ja kotimaisten energiamuotojen verotus ja tukien leikkaukset ovat syöneet Mustikkamaan voimalan kannattavuuden.

luonto
Mustikkamaan haketusalue
Tälle alueelle kaavaillaan Mustikkamaan biovoimalaaRaimo Torikka / Yle

Mustikkamaan biovoimalaitoksen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2007 Rovaniemen Energian omana hankkeena. Oulun Energia tuli 200 miljoonan euron hankkeeseen mukaan 2011.

Taistelu kaavavalituksista on ohi ja kunhan vielä ympäristölupa mahdollisesti syksyllä hankkeelle saadaan, rakentamispäätös voitaisiin tehdä samantien.

Biovoimalan ylle on kuitenkin purjehtinut viimeisen vuoden aikana uusia tummia pilviä. Kannattavuus on murentunut taantuman myötä ja nyt ollaan tilanteessa, joka pakottaa vetämään rajusti jarrua koko hankkeelle.

Tämän tosiasian joutuu myöntää myös Rovaniemen Energian toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

- Ne realiteetit mitkä tällä hetkellä kesällä 2012 on olemassa, niin en usko, että Suomessa tulee käynnistymään yhtään massiivista sähköntuotantoon perustuvaa voimalaitosinvestointia. Joidenkin asioiden pitää kehittyä parempaan suuntaan että rakentamiseen siirtyminen uskalletaan tehdä.

Päätös syksyllä

Parhaillaan työn alla on myös ympäristölupaa koskevat lisäselvitykset, jotka voivat myös vaikuttaa voimalan kannattavuuteen.

Lisäksi Markus Tykkyläinen toivoo, että kannattavuuteen vaikuttavat tekijät, energia- ja ilmastopolitiikka sekä sähkön markkinahinnan lasku kääntyisi nousuun ennen marraskuuta.

- Se on selvä, että tulemme syksyllä ottamaan kantaa siihen, lähdemmekö hankkeessa nopeasti liikkeelle vai otetaanko sitten selkeämpi aikalisä.

Tällä hetkellä kuitenkin näyttää selvältä, että aikalisä joudutaan ottamaan.

- Me olemme päättäneet, että me arvioimme tilannetta syksyllä ja se kertoo siitä, että tällä hetkellä ei ole viisasta lähteä rakentamaan mutta syksyllä palataan asiaan ja katsotaan mikä se tilanne sitten on.

Taantuma ja energiapolitiikka ratkaisevat 

Metsäenergialla tuotetun sähkön ja energiapuun korjuutuen leikkaukset sekä turpeen käytön tuleva veronkorotus ovat osaltaan syöneet Mustikkamaan voimalan kannatusta.

Markus Tykkyläisen mukaan toimintaympäristön osalta on tärkeää millaiseksi vuosikymmenen lopun eurooppalainen ja kansallinen energia- ja ilmastopolitiikka täsmentyy. Vuoteen 2030 liitetyt tavoitteet ovat myös tärkeitä.

Suurin ongelma on kuitenkin alhainen sähkön markkinahinta, jossa Rovaniemen Energian toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen näkee myös suurimman uhkan koko hankkeelle.

- Kyllä se liittyy siihen, että jos sähkön markkinahinta esimerkiksi pitkittyvän taantuman myötä jatkaa vuosikymmenen loppuun matalalla tasolla niin ei sellaisessa tilanteessa kannata tämmöistä massiivista sähköä tuottavaa laitosta rakentaa.