Yliopiston Apteekki saa pitää erioikeutensa

EU-tuomioistuimelle Yliopiston Apteekin erivapaudet sopivat, kunhan sivuapteekit hoitavat laissa vaaditut erityistehtävät.

Kotimaa
Ihmisiä apteekissa.
Yle

Yliopiston apteekki -ketju saa pitää erityisasemansa. EU-tuomioistuimen torstaina antaman päätöksen mukaan Yliopiston apteekki saa säilyttää erilaisen sivuapteekkilupajärjestelmän, kunhan yliopiston sivuapteekit hoitavat säädetyt erityistehtävänsä.

Helsingin Yliopiston apteekilla on velvollisuuksia farmasian opiskelijoiden koulutuksessa, lääkehuoltotutkimuksessa ja harvinaisten lääkevalmisteiden valmistuksessa. Korkein hallinto-oikeus oli pyytänyt EU-tuomioistuimen ratkaisua Yliopiston apteekin erioikeuksia koskevassa jutussa.

EU-tuomioistuimen mukaan ei ole ratkaisevaa, että muutkin apteekit kuin Yliopiston Apteekki osallistuvat farmaseuttiopiskelijoiden kouluttamiseen. EU-tuomioistuin toteaa, että ykistyiset apteekit osallistuvat kouluttamiseen omien lähtökohtiensa, ei lainsäädännön, vuoksi.

Vuoteen 2008 juurensa juontavassa oikeustapauksessa on kyse nykyisen FIMEA:n, entisen lääkelaitoksen, päätöksestä Vantaan Tammistoa koskeneesta sivuapteekkilupapäätöksestä. Yliopiston apteekki sai luvan siirtää sivuapteekkinsa Tammistoon, kun se olisi sulkenut Helsingin Diakonissalaitoksella sijaitsevan sivuapteekkinsa.

Lääkelain mukaan yksityisillä apteekkareilla voi olla korkeintaan kolme sivuapteekkia. Helsingin yliopiston omistamalla apteekilla on oikeus pitää kuuttatoista sivuapteekkia, niistä pohjoisin on Kemissä.