1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. jäteveden käsittely

Saimaa Spiritin Sarviniemi-valitus hylättiin

Kouvolan hallinto-oikeus on hylännyt Saimaa Spiritin valituksen Sarviniemen rakennuslupapäätöksestä. Saimaa Spirit ei saanut rakennuslupaa 13 loma-asunnon ja jätevesijärjestelmän rakentamiseen Taipalsaaren Sarviniemeen. Hallinto-oikeuden mukaan jätevesijärjestelmä on ranta-asemakaavan vastainen.

Kuva: YLE

Kouvolan hallinto-oikeuden mielestä käyttötarkoitukseltaan Sarviniemen rakentaminen on ranta-asemakaavan mukaista. Sen mukaan loma-asuntorakennukset myös soveltuvat ympäröivään maisemaan.

Hallinto-oikeus ei myöskään löytänyt riittäviä perusteluja siitä, että rakentaminen vaarantaisi saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Rakennuslupaa ei voinut hylätä myöskään sillä perusteella, että puolustusvoimien harjoitusalue aiheuttaisi vapaa-ajan asutukselle melua.

Sen sijaan hallinto-oikeus ei vakuuttunut 13 loma-asunnon ja 65 asukkaan vesi- ja jätevesihuollon järjestämisestä. Asemakaavapiirroksen mukaan jätevedet johdetaan kahteen umpikaivoon, jotka täyttyisivät suunnitelluilla asukasmäärillä viikossa. Kaavamääräyksen mukaan vesikäymälät on liitettävä keskitettyyn viemäriverkkoon. Hallinto-oikeus toteaa, että jätevesien johtaminen umpisäiliöön ei tarkoita keskitettyä viemäriverkkoa. Hakemuksessa ei hallinto-oikeuden mukaan ole osoitettu, että vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa ilman haittaa ympäristölle.

Saimaa Spiritin toimitusjohtaja Jukka Suninen ihmettelee päätöstä, sillä jätevesijärjestelmä perustuu Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kanssa käytyihin neuvotteluihin.

- Mitään muunlaisia suunnitelmia valvova viranomainen ei ole esittänyt, sanoo Suninen.

Suninen sanoo perehtyvänsä päätökseen ennen kuin kertoo miten Sarviniemessä nyt edetään.

Tämän vuoden loma-asuntomessut piti alunperin järjestää Sarviniemessä.