Syke: Järviruoko haittaa Suomenlahden virkistyskäyttöä

Suomen ympäristökeskuksen kyselyssä Suomenlahden rannikon asukkaat pitävät järviruokoa haitallisena myös vedenlaadulle. Jatkuvasti leviäviä ruovikoita pidetään Suomenlahden suurimpana ympäristöuhkana rehevöitymisen ja öljyonnettomuuksien jälkeen.

luonto

Suomenlahden rannikon asukkaat pitävät ruovikoita merkittävänä haittana merialueen virkistyskäytölle ja vedenlaadulle, kertoo Suomen ympäristökeskus. Kansalaisten mielestä järviruokokasvustot haittaavat uimista, veneilyä ja kalastusta. Vedenlaatua pidetään sitä parempana, mitä vähemmän järviruokoa esiintyy.

Syken kyselyyn vastanneet pitävät järviruokokasvustoja jo muun muassa ilmastonmuutosta suurempana uhkana. Ruovikoita pidetään rehevöitymisen ja öljyonnettomuuksien jälkeen Suomenlahden suurimpana ongelmana.

Järviruoko leviää voimakkaasti Suomenlahden rannikolla. Syken mukaan satelliittikuvat tukevat asukkaiden havaintoja.

- Rehevöityminen ja rannan muokkaaminen lisäävät järviruokokasvustojen kokoa ja helpottavat kasvin leviämistä, erikoistutkija Kirsi Kostamo toteaa tiedotteessa.

Syken kyselyyn vastasi vajaat 300 rannikolla asuvaa ihmistä. Valtaosa heistä on asunut rannikolla pitkään, yli 16 vuotta.

Kysely lähetettiin tuhannelle, Uudenmaan ja Kymenlaakson 14 rannikkokunnassa asuvalle keväällä ja kesällä 2011.