Turun Ratapihankadun puutalot puretaan

Turun Ratapihankadun ja Brahenkadun kulmassa sijaitsevien puutalojen purkuvalitus on hylätty. Ratapihankatu 12:ssa sijaitsee kaksi vanhaa puutaloa, joiden suojelutarpeesta on kiistelty vuosia.

puurakennukset
Turun Ratapihankadun puutaloja
Johanna Kasvinen / Yle

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Turun Ratapihankadun puutalojen purkua koskevan valituksen. Turun Kulttuuriympäristöyhdistys Puu ja Talo ry vaati, että hallinto-oikeuden ja rakennuslautakunnan päätökset kumotaan ja purkamislupaa koskeva hakemus hylätään.

Turun hallinto-oikeus päätti aiemmin, että hanke täyttää purkamisluvan myöntämisen edellytykset, eikä rakennuslautakunnan purkupäätöstä ollut syytä muuttaa. Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ole perusteita.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.

Ratapihankadun ja Brahenkadun kulmassa sijaitsevat puutalot ovat jo pitkään herättäneet kiistoja. Turun maakuntamuseon mielestä puutalot tulisi purkaa yhtenäisen kaupunkikuvan nimissä. Puutalojen suojelua varten perustettu Puu ja Talo ry on puolestaan tehnyt taloista rakennussuojeluesityksen.

Kiinteistön alue kuuluu Partiokeskus -nimiseen asemakaavaan, joka mahdollistaa 3–5-kerroksisten talojen rakentamisen vanhojen tilalle.