Hyppää sisältöön

Älylattia tunnistaa ihmisen askelista

Tuore oululainen väitöstutkimus on selvittänyt miten lattia voi tunnistaa kävelijän. Tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia sekä turvallisuusjärjestelmien että valvonnan kehittämiseen.

Kuva: Yle

"Huoneeseen saapuu kulkija. Lattia hälyttää tuntemattomasta vieraasta ja kamera alkaa seurata kulkijaa. Kasvojen tunnistusjärjestelmä selaa satoja ihmiskasvoja ja tunnistaa tulijan…"

Amerikkalaisten tv-sarjojen ajankuva alkaa olla käytännön todellisuutta. Oulun yliopistossa keskiviikkona tarkistettavassa väitöstutkimuksessa on selvitetty sitä, kuinka lattiaan asennetuista painetunnistimista saatavasta tiedosta voidaan päätellä kuka lattialla kävelee.

- Käytettävä anturiratkaisu voi vaihdella näistä lattia-antureista puettaviin antureihin ja mobiililaitteisiin, kertoo keskiviikkona teknillisessä tiedekunnassa väittelevä diplomi-insinööri Jaakko Suutala.

Antureiden lisäksi tunnistusmenetelminä voidaan käyttää myös konenäköä eli teknisesti kohteesta välitettävää kuvaa, jota sitten analysoidaan tietotekniikan avulla.

Jaakko Suutalan oma tutkimus perustuu lattiaan ja asusteisiin asennetuista liiketunnistimista saadun tiedon analysointiin. Hän on tutkinut tilastollisesti ja matemaattisten mallien avulla, kuinka antureista saatavasta tiedosta voidaan erottaa eri kävelijöitä toisistaan. Tutkimus on tehty yhteistyönä Oulun yliopiston ja kahden tokiolaisen yhteistyöyliopiston kanssa.

Ympäristöön sulautetut järjestelmät voivat olla käyttäjien näkökulmasta mielekkäämpiä kuin suoranainen kameravalvonta

Tutkija Jaakko Suutala

Tutkimusten perusteella on onnistuttu tunnistamaan testilattian läpi käveleviä ihmisiä heidän kävelytyylinsä, liikkumisen nopeuden ja painon perusteella.

Paikkatietoa valvontakameralle

Tutkimusta voidaan soveltaa esimerkiksi kulunvalvonnassa liittämällä antureista saatava tietoa tilaa vartioivaan kameraan. Kameran liikkeet seuraavat kohdetta sen mukaan, missä kohtaa lattiaa se kulloinkin on.

Kulunvalvonnan ja vartioinnin lisäksi tiedolla on kuitenkin myös toisenlaisia sovelluksia. Esimerkiksi älykodissa ja palveluasunnoissa antureihin perustuvaa tietoa voidaan hyödyntää erilaisissa turvajärjestelmissä, jolloin saadaan selville kuinka esimerkiksi vanhukset liikkuvat asunnoissa tai ovatko he siellä liikkumattomina.

Liiketunnistamisesta saatava tieto voi olla myös käyttäjälle varsinaista kameravalvontaa miellyttävämpi vaihtoehto.

- Ympäristöön sulautetut järjestelmät ovat ehkä mielekkäämpiä ja voivat tarjota vähän erilaisen ratkaisun asiaan, pohtii tutkija.

Kehitystyö vielä alussa

Käytännössä liikkujan tunnistaminen lattian alle asennetuilla painetunnistimilla ei vielä ole täysin aukotonta. Esimerkiksi kantamukset ja käytettävät kengät vaikuttavat siihen, millaista tietoa kävelijästä saadaan. Jo nykyinen tarkkuuskin on kuitenkin riittävä joihinkin sovelluksiin.

- Tällaisessa älykotisovelluksessa, missä kohteena on muutamia käyttäjiä,  pystytään kyllä tunnistamaan kävelijät toisistaan, toteaa Jaakko Suutala.