Sierilän voimalaitoslupa kumottu

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Kemijoki Oy:n Sierilän voimalaitokselle saaman rakentamisluvan Rovaniemellä.

Kemijoki Os váldodoaibmabáiki Roavvenjárggas. Kuva: YLE / Perttu Ruokangas

Kumoamisen syynä ovat voimalaitosalueella sijaitsevat luontoarvot.

Alueelta on löytynyt Suomen ainoa apilakirjokääriäisperhosen kasvupaikka. Lisäksi hankealueella kasvaa rauhoitettua laaksoarhoa ja korpihohtosammalta. Myös rauhoitettu törmäpääsky asuu alueella.

Hallinto-oikeuden katsoi, että vesitalouslupa voimalaitokselle voidaan mahdollisesti myöntää vasta sen jälkeen, kun luvan hakijalla on luonnonsuojelulain nojalla myönnetyt lainvoimaiset poikkeusluvat.

Asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi aluehallintovirastolle. Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Asian ratkaisi neljä tuomaria:  kaksi lainoppinutta hallinto-oikeuden tuomaria sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Kaikki tuomarit olivat samaa mieltä luontoarvojen huomioon ottamisesta voimalaitoksen rakentamisessa. Kuitenkin tekniikan alan hallinto-oikeustuomari oli eri mieltä aluehallintovirastoon palauttamisesta. Hänen mielestään Kemijoki Oy voisi hakea Ely-keskukselta luonnonsuojelulain mukaisen päätöksen.