1. yle.fi
  2. Uutiset

Finanssivalvonta määräsi tukun rikemaksuja

Seitsemän yhtiötä tai eläkesäätiötä ei ole toimittanut Finanssivalvonnalle määräaikaan mennessä raportteja taloudellisesta asemastaan.

talous

Rahoitus- ja vakuutusvalvonnasta vastaava Finanssivalvonta on määrännyt rikemaksuja taloudellisen aseman raportoinnin laiminlyömisestä.

Finanssivalvonta määräsi rikemaksun yhteensä seitsemälle yhtiölle tai eläkesäätiölle. Rikemaksun syynä on se, etteivät yhtiöt tai eläkesäätiöt ole toimittaneet Finanssivalvonnalle määräaikaan mennessä raportteja taloudellisesta asemastaan.

Rikemaksu määrättiin sijoituspalveluyritys Blue White Alternarive Investmentsille, Oy Hedengren Ab:n Eläkesäätiölle, Hufvudstadsbladets Pensionsstiftelselle, Kemijoki Oy:n eläkesäätiölle, Oy Lival Ab:n henkilökunnan eläkesäätiölle, Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:lle ja maksulaitos OP-Palvelut Oy:lle.

Rikemaksut ovat suuruudeltaan 2 000 - 7 500 euroa. Rikemaksupäätökset eivät ole lainvoimaisia. Päätöksistä on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan.

Rikemaksu on yksi Finanssivalvonnan käyttämistä hallinnollisista seuraamuksista eli sanktioista. Muita Finanssivalvonnan käytössä olevia sanktioita ovat uhkasakko, julkinen huomautus, julkinen varoitus ja seuraamusmaksu

Lue seuraavaksi