Lisätunteja liikuntaan ja yhteiskuntaoppiin - uskonnon opetusta vähennetään

Ministerityöryhmä on päässyt sopuun viime päivinä keskustelua herättäneestä perusopetuksen tuntijakouudistuksesta.

Kotimaa
Oppilaita liikuntatunnilla.
Mika Kanerva

Uudessa peruopetuksen tuntijaossa sekä liikunnan että historian ja yhteiskuntaopin opetusta lisätään kahdella vuosiviikkotunnilla. Uskonnon opetusta vähennetään yhdellä vuosiviikkotunnilla.

Uudistuksessa lisätään taide- ja taitoaineiden tuntimääriä kaikkiaan neljällä vuosiviikkotunnilla. Jatkossa myös kotitalous tullaan lukemaan liikunnan, musiikin ja kuvaamataidon joukkoon taide- ja taitoaineiksi.

- Liikunnan opetuksen lisääminen on tärkeää, koska meillä on aivan liikaa lapsia, jotka ovat lihavia ja liikkuvat aivan liian vähän, sanoi opetusministeri Jukka Gustafsson Yle Uutisten haastattelussa.

Draaman käyttöä opetusmenetelmänä lisätään sekä äidinkielen että yhteiskuntaopin opetuksessa.

Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja terveystietoa opetetaan 1-6 luokilla vastedes ympäristöoppiin integroituna.

Perusopetuksen vähimmäistuntimäärä nousee kolmella vuosiviikkotunnilla.

- Lisätyt vuosiviikkotunnit tullaan käyttämään valinnaisuuden lisäämiseksi, kuvailee opetusministeri.

Kielten tarjontaa monipuolistetaan

B1-kielen eli käytännössä toisen kotimaisen kielen opiskelu alkaa jatkossa jo kuudennella luokalla. Näin opetusministeriö haluaa lisätä elävän kaksikielisyyden toteutumista kouluissa ja yhteiskunnassa.

A2- ja B2-kielten opetuksen järjestämiseen on jatkossa mahdollista saada valtion erityisavustusta. Lisäksi vapaaehtoisen A2-kielen tarjoaminen säädetään opetuksen tarjoajille velvoittavaksi.

- Kieliohjelmia monipuolistetaan siten, että nuoret opiskelisivat saksaa ja ranskaa ja venäjää. Ne ovat todella tärkeitä tässä globalisoituvassa maailmassa, huomauttaa opetusministeri Jukka Gustafsson.

"Opetuksessa painotettava yhteisöllisyyttä ja hyviä tapoja"

Kun tuntijaosta on päästy sopuun, alkaa valtakunnallisen opetussuunnitelman työstäminen. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2016.

- Tuntijakouudistusta seuraavassa opetussuunnitelmatyössä täytyy nyt painottaa kasvatusta ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen toimintaan, sanoi opetusministeri Jukka Gustafsson Ylen Ajantasan haastattelussa aiemmin tänään.

Ministerin mukaan uudistuksen seurauksena koulu on osallistuvampi, luovempi, liikkuvampi ja kielellisesti rikkaampi.

Valtioneuvosto päättää tuntijaosta huomenna torstaina.