1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Laki saattaa velvoittaa sinua laatimaan pelastussuunnitelman

Vähintään kolmen asunnon talojen on tehtävä pelastussuunnitelma heinäkuun alkuun mennessä.

Kuva: Yle / Ella Mikkola

Viime helmikuussa voimaan tullut uusi pelastuslaki toi muutoksia pientalojen pelastussuunnitelmavelvollisuuteen. Nykyisin kirjallinen pelastussuunnitelma on tehtävä rakennukseen, jossa on vähintään kolme asuntoa.

Mikäli talossa on vanhan lain mukainen suunnitelma, se on päivitettävä täyttämään uuden lain velvoitteet.

Vanha pelastuslaki edellytti pelastussuunnitelman tehtäväksi kiinteistöön, jossa on rakennuksia vähintään viidelle asunnolle. Eli jos samalla tontilla oli viisi omakotitaloa syntyi velvollisuus pelastusuunnitelman laatimiseen.

Nykyinen laki ei ota kantaa siihen montako taloa tai asuntoa tontilla on. Määräävänä tekijänä on se, montako asuntoa on samassa rakennuksessa.

Rajanveto on tehty siten, että paritalolle ei velvoitetta synny. Kuitenkin jo kolmen asunnon rivitalo tuo velvoitteen laatia kirjallinen pelastussuunnitelma.

Uusien pelastussuunnitelmien pitää olla valmiina heinäkuun alkuun mennessä. Vanhojen pelastussuunnitelmien päivittämiselle on aikaa heinäkuun 2013 alkuun.

"On hyvä kun ihmiset pohtivat näitä asioita"

Uudenmaan Pelastusliiton koulutuspäällikkö Aulis Partanen pitää uudistusta hyvänä, sillä nyt ihmiset joutuvat paneutumaan asumisensa turvallisuuteen.

- Asuintaloja tai muita kiinteistöjä uhkaavat vaarat voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensinnäkin ovat riskit ja vaarat, jotka johtuvat talon omasta toiminnasta. Toinen isompi ryhmä ovat vaarat ja riskit, jotka voivat uhata taloa ulkopuolelta, kuvailee Partanen

Ulkopuolelta uhkaavia vaaroja ovat esimerkiksi luonnonilmiöt tai vaikkapa lähistöllä oleva tulipalo, josta tulee savua.