1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Yhä useampi lääkäri menetti lupansa

Lupien epäämisen määrän lisääntyminen johtuu sekä päihteiden käytön lisääntymisenä että työnantajan omavalvonnan parantumisesta.

Valvira on rajoittanut tai poistanut hieman edellisvuotta useammalta terveydenhuollon ammattilaiselta oikeuksia.

Valvira poisti vuoden alkupuoliskon aikana oikeuden ammatin harjoittamiseen kymmeneltä lääkäriltä, 34:ltä hoitotoimen harjoittajalta sekä yhdeltä farmaseutilta ja yhdeltä hammaslääkäriltä. Lisäksi 18 lääkärin, kahdeksan hoitotoimen harjoittajan ja kolmen hammaslääkärin oikeuksia rajoitettiin.

Viime vuonna samalla aikavälillä lupansa menetti yhdeksän lääkäriä sekä 30 hoitotoimen harjoittajaa.

Valvira puuttuu hoitohenkilökunnan oikeuksiin silloin, kun se katsoo, että potilasturvallisuus saattaisi vaarantua.

Yleensä syynä lupien epäämiseen on päihde- tai lääkeriippuvuus, johon liittyy usein myös lääkevarkauksia. Valviran mukaan riippuvuuteen liittyy usein myös erilaisia psyykkisiä ongelmia.

Lupien epäämisen lisääntyminen johtuu osin päihdeongelmien lisääntymisestä niin hoitohenkilökunnan kuin muunkin väestön keskuudessa. Toinen syy määrän kasvuun on työnantajien omavalvonnan parantuminen.