1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Pohjois-Karjala

Pohjoiskarjalaiset sairastavat keskivertoa enemmän

Pohjois-Karjalan kunnista vain Kontiolahdella sairastetaan koko maan keskiarvoa vähemmän. Tämä selviää THL:n avaamasta sairastavuusindeksistä.

Sairastavuusindeksi kertoo muun muassa kartan muodossa sairauksien yleisyydestä Suomen eri kunnissa. Kuva: Yle

Pohjois-Karjalan kunnat kantavat suurempaa sairaustaakkaa kuin koko maa keskimäärin. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen julkistamasta sairastavuusindeksistä.

Internetiin avatun palvelun kautta kunnat pääsevät vertailemaan omaa sairaustaakkaansa muihin kuntiin ja koko maahan.

THL on laskenut kuntien sairastavuusindeksin useiden kansallisten rekisterien tiedoista, jotka koskevat kansansairauksien yleisyyttä. Indeksissä on otettu huomioon eri sairauksien merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun vajeen ja terveydenhuollon kustannusten kannalta.

Pohjois-Karjalassa ainoastaan Kontiolahdella sairastavuusindeksi on koko maan keskiarvoa alhaisempi.

THL:n palvelussa voi tarkastella myös yksittäisten sairausryhmien, kuten syövän, yleisyyttä kunnissa. Myöhemmin vertailua voi tehdä myös maakuntien ja sairaanhoitopiirien välillä.

THL:n mukaan uusi palvelu auttaa terveysalan päättäjiä ja suunnittelijoita löytämään terveystyön tehostamisen tarpeet.