"Karkkilassa on syytä huoleen"

Karkkilassa sairastetaan Uudenmaan kunnista eniten. Syytä löytyy muun muassa paikkakunnan matalasta tulotasosta.

Karkkila
kuumemittari kuume
Yle

Karkkila on ainoa Uudenmaan kunta, jossa sairastetaan enemmän kuin koko Suomessa keskimäärin. Se kuuluu kolmen kunnan perusturvakuntayhtymä Karviaiseen.

Karviaisen työikäisten palvelulinjajohtaja Pirkko Hynynen ei pidä Karkkilan huonoa tulosta yllättävänä.

- Karkkilan sairastavuusluvut ovat olleet todella korkeita jo todella pitkään, ja olemme olleet siitä huolissamme. Karkkilassa on jo jonkin aikaa panostettu ennalta ehkäisevään työhön, mutta sen tulokset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä, pohtii Hynynen.

Hänen mukaansa osasyy Karkkilan korkeisiin sairastavuuslukuihin on se, että Karkkila on teollisuuspaikkakunta. Syytä löytyy paikkakunnan matalasta tulotasosta.

- Jos katsotaan asukkaiden taustatekijöitä hieman tarkemmin, niin sosioekonomisesta taustasta selviää näitä sairastavuuden syitä, sanoo Hynynen.