1. yle.fi
  2. Uutiset

Verikoe voisi parantaa rintasyövän ennustetta ja hoitoa

Potilaista, joiden verinäytteistä löytyi syöpäsoluja, joka seitsemännen syöpä uusiutui. Tulokset ilmenevät yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta.

terveys

Tavallinen verikoe saattaisi parantaa varhaisen vaiheen rintasyöpää sairastavien diagnosointia ja hoitoa, selviää yhdysvaltalaistutkimuksesta. Mittaamalla verinäytteestä syöpäsolujen määrän pystyy mahdollisesti ennustamaan keiden syöpä todennäköisesti uusiutuu ja keiden ennuste on huono, he raportoivat.

Yhdysvaltalaisten tulokset julkaistiin Lancet Oncology -lehdessä, ja siinä syöpäsoluja löytyi joka neljännen rintasyöpäpotilaan verinäytteistä. Näistä potilaista joka seitsemännen syöpä uusiutui ja joka kymmenes menehtyi tutkimuksen aikana vuosina 2005–2010.

Potilaista, joiden veressä syöpäsoluja ei ollut, menehtyi vain kaksi sadasta ja syöpä uusiutui vain kolmella sadasta. Tutkimukseen osallistui 300 rintasyöpäpotilasta.

Syöpäsolujen huomattiin kulkevan verenkierron mukana vasta hiljattain, mutta aiemmat havainnot koskevat etäpesäkkeitä muodostaneita syöpiä. Veressä kiertäviä syöpäsoluja löydettiin kuitenkin nyt myös varhaista rintasyöpää sairastavilta, joiden syöpä ei ole levinnyt muualle kehoon.

Tutkijat huomauttavat tutkimustensa olevan vielä varhaisessa vaiheessa, joten vielä ei ole varmaa miten hyvin syöpäsolujen mittaaminen verinäytteistä auttaa syöpäpotilaita käytännössä. Jos menetelmä todetaan hyväksi riittävän monissa lisätutkimuksissa, voisi verikokeen avulla tunnistaa potilaat, jotka todennäköisimmin hyötyisivät lisähoidoista varhaisessa vaiheessa.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim

Lue seuraavaksi