Suomen kauppalaivasto kasvoi viime vuonna

Myös merimiesten työmäärä lisääntyi ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen.

talous

Suomen kauppalaivasto kasvoi 13 aluksella ja yli 74 000 tonnilla viime vuonna, kertoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Trafin mukaan suomalaisalusten kilpailukyky on parantunut ja paranee edelleen.

Aluksilla tehdään myös aiempaa enemmän töitä. Trafin mukaan merimiesten tekemä vuotuinen työpanos kasvoi viime vuonna hieman ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen.

Henkilötyövuosilla mitattuna merimiesten määrä on kuitenkin vähentynyt kymmenessä vuodessa yli 2 000:lla.

Sekamiehistöjen salliminen on kolminkertaistanut ulkomaalaisten merimiesten osuuden aluksilla. Trafi arvioi sekamiehistöjen yleistyvän edelleen. Sekamiehitys alentaa palkkakuluja lähes kolmanneksella.