Uusia todisteita siitä, että yksinäisyys on vanhukselle kuolemaksi

Kalifornialaistutkimus osoittaa aiempien tutkimusten tavoin, että sosiaalisuus tarkoittaa parempaa terveyttä.

terveys

Yksinäisyys voi elämänlaadun lisäksi viedä myös iäkkäiden elinvuosia. Yksinäisten kunto ja terveydentila myös heikkenevät nopeammin kuin muiden, Kalifornian yliopiston tutkimus osoittaa.

Tutkijat pitävät yksinäisyyttä perinteisten riskitekijöiden veroisena terveysvaarojen ennusmerkkinä, ja siksi siihen pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Vanhusten yksinäisyyteen tulisi tosin etsiä ratkaisuja jo pelkästään sen aiheuttaman psyykkisen kärsimyksen takia, tutkijat kirjoittavat.

Yhdysvaltalaisten tulokset julkaistiin Archives of Internal Medicine -lehdessä, ja ne perustuvat 1 600 keskimäärin 71-vuotiaan miehen ja naisen haastatteluihin. Neljä osallistujaa kymmenestä koki itsensä yksinäiseksi.

Kun tutkijat seurasivat osallistujia kuuden vuoden ajan, he havaitsivat yksinäisten pärjänneen selvästi muita huonommin. Yksinäisistä oli menehtynyt joka neljäs, kun muista menehtyi vain joka seitsemäs.

Yksinäisten fyysinen toimintakyky oli lisäksi heikentynyt enemmän, mikä tarkoitti muun muassa vaikeuksia portaissa, käsien toiminnan huonontumista ja muunlaista arkitoimien vaikeutumista.

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa, joissa sosiaalisesti aktiivinen elämä on toistuvasti todettu terveyttä edistäväksi. Erilaiset harrastukset ja kaikenlainen sosiaalinen kanssakäyminen ovatkin merkittäviä vanhuusiän terveyteen vaikuttavia tekijöitä.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim