Ympäristölupa-asioihin on harvoin helppoja ratkaisuja

Eniten ympäristöluvista valittavat yksittäiset ihmiset, joiden lähelle pölyä tai melua haittaavaa toimintaa suunnitellaan. Vaakakupeissa painavat taloudelliset hyödyt ja luontoarvot sekä yksilön ja yhteisön edut.

Kotimaa
Turvetuotantoalue
Turvetuotantoalue Kouvolassa.Juha Korhonen / Yle

Aluehallintovirastojen ja kuntien viranomaisten myöntämistä ympäristöluvista tehdään vuodessa noin 700 valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Noin joka kolmas valitus johtaa ympäristöluvan muuttamiseen. Ympäristöluvat teettävätkin päänvaivaa niin päättäville viranomaisille kuin päätösten keskellä eläville kansalaisille.

Eniten luvista valittavat yksittäiset ihmiset, joiden lähelle pölyä tai melua haittaavaa toimintaa suunnitellaan. Toiseksi eniten päätöksistä valittavat luvanhakijat.

- Kaikkein vaikeimmat asiat ovat tietysti ympäristön puolella, myöntää Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen Jari Peltoa.

Yhteensä noin kymmenen vuotta ympäristölautakunnissa toiminut Jari Peltoa on törmännyt tapauksiin, joissa valituksia on tehty turhankin helposti.

- Osa asioista on sellaisia, joista ei pitäisi olla niin helppoa valittaa. Toisinaan valituskierre vain laittaa asiat jumiin useiksi vuosiksi, Jari Peltola perustelee.

Ajanpuute vaikeuttaa perehtymistä

Kimuranttien arvokysymysten kanssa painiminen on tuttua Kymenlaakson luonnonsuojelupiirille. Keskimäärin kuukauden kestävä valitusaika tuntuu usein liian lyhyeltä.

- Siinä mielessä se on harmi, kun nämä asiat ovat niin tärkeitä. Asioihin vaikuttaminen kärsii sen takia, että niihin ei ehdi paneutua, Riku Rinnekangas harmittelee.

Ajanpuute on tuttua myös ympäristölautakunnan konkarille ja Vaasan-hallinto-oikeuden ylituomarille.

- Haastavimpia ovat sellaiset asiat, jotka tuodaan ikään kuin kulman takaa ilman riittävää valmistelua ja tiedon saantia. Sitten kauhealla kiireellä pitää tehdä päätös, kritisoi Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen Jari Peltoa.

Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisissa asioissa ei juurikaan voi sanoa, että olisi turhia valituksia.

Liisa Talvitie

Erityisen haastaviksi hän kokee ratkaisut, jotka eivät perustu suoraan lakiin.

- Silloin pitää käyttää harkintavaltaa. Jos edellisessä kokouksessa olisi jo vihiä, että tällainen asia on tulossa käsittelyyn, niin se olisi huomattavasti läpinäkyvämpää kaikille jäsenille, pohtii Jari Peltola.

- Meilläkin resurssit ovat rajalliset ja käsittelyaikojen pitäisi ehdottomasti olla lyhyempiä. Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisissa asioissa ei juurikaan voi sanoa, että olisi turhia valituksia, huomauttaa Vaasan hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Talvitie.

Tiedon saanti takkuaa

Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja suunnittelee valitusta turvetuotannon ympäristöluvasta. Tuore toiminnanjohtaja toivoo, että lupa-asioihin liittyvät tiedot olisivat helpommin ihmisten ulottuvilla.

- Jos puhutaan jostain aluehallintovirastosta, niin heidän nettisivunsa ovat aika kryptiset. Silloin tällöin siellä on näkyvillä lupakuulutukset niin, että ne voi yhdellä klikkauksella saada näkyviin, arvioi Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Riku Rinnekangas.

Hänen mielestään ympäristölupien ehdoissa ja niiden valvonnassa on edelleen kehitettävää.

- Esimerkiksi entisten turvetuotantoalueiden kohdalla iso kysymys on se, millä tavalla ne saataisiin uudelleen vettä sitoviksi. Miten varmistetaan, että vesistövalumat eivät jatku enää sitten, kun tuotanto on loppunut? Siihen nykyinen lupajärjestelmä ei anna kattavaa vastausta, miettii Riku Rinnekangas.