Skitsofrenialla ja autismilla mahdollisesti yhteisiä aiheuttajia

Autismia esiintyy selvästi muita useammin lapsilla, joiden vanhemmat tai sisarukset ovat sairastaneet skitsofreniaa. Skitsofrenia ja autismi on yhdistetty raskaudenaikaisiin poikkeamiin, mutta yhteydestä ei ole vielä tutkimusnäyttöä.

terveys

Tutkijat ovat löytäneet viitteitä skitsofrenian ja autismin välisestä yhteydestä. Heidän tulostensa mukaan autismin eri muotoja todetaan tavallista enemmän henkilöillä, joiden vanhemmat tai sisarukset ovat sairastaneet skitsofreniaa tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

Havainto on vielä alustava, mutta se viittaa kyseisten häiriöiden mahdollisesti jakavan samoja riskitekijöitä.

Asiaa tutkittiin ruotsalaisten ja israelilaisten terveysrekisterien avulla, ja niiden perusteella autistisia häiriöitä on kolminkertaisesti jälkeläisillä, joiden vanhemmista toinen on sairastanut skitsofreniaa. Samanlainen yhteys havaittiin, jos henkilön sisaruksella oli todettu skitsofrenia. Myös vanhempien ja sisaruksen kaksisuuntainen mielialahäiriö, joka on läheistä sukua skitsofrenialle, suurensi autismiriskiä, mutta yhteys ei ollut yhtä voimakas.

Skitsofrenia ja autismi on kummatkin yhdistetty raskauden aikaisiin poikkeamiin, jotka saattavat selittää nyt havaitun yhteyden. Tästä ei kuitenkaan ole vielä tutkimusnäyttöä, ja onkin vielä epävarmaa mistä yhteys johtuu.

Autismi on yleensä alle kolmevuotiaana ilmenevä aivojen kehityshäiriö, joka mm. vaikeuttaa ilmeiden ja eleiden ja niillä välitettävien tunteiden tulkitsemista. Pelkän autismin sijaan usein puhutaan laajemmin autismin kirjosta, johon lukeutuvat muun muassa Aspergerin oireyhtymä ja epätyypilliset autismin muodot.

Autismi on noin 10 000 suomalaisella. Skitsofreniaa sairastaa arviolta 50 000.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim