Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen Brysseliin

EU-lakimies Lena Kumlin arvioi uskontokokouksen teemojen olevan kirkon toiminnan kannalta keskeisiä.

Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen.
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen.YLE

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen edustaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa eurooppalaisten uskontojohtajien korkean tason tapaamisessa Brysselissä heinäkuun puolivälissä. Tapaamisessa keskustellaan sukupolvien välisestä solidaarisuudesta.

Teema liittyy Euroopan aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuoteen 2012.

Paikalla on noin 20 eri kirkkojen ja uskontokuntien johtajaa, Eurooppa-neuvoston presidentti Herman van Rompuy sekä EU-parlamentin puhemies Martin Schultz. Suomesta kokoukseen osallistuu myös EU-lakimies Lena Kumlin Kirkkohallituksesta.

Tapaamisella halutaan vahvistaa yhteydenpitoa EU:n ja kirkkojen sekä muiden uskontokuntien välillä Lissabonin sopimuksen mukaisesti.