Hirvenkaatoluvat vähenevät

Syksyn hirvenpyyntiin 36 800 pyyntilupaa - lupia kolmannes viimevuotista vähemmän. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on arvioinut hirvikannan kooksi noin 85 000 hirveä syksyn 2011 metsästyskauden jälkeen. Kanta pieneni edellisvuodesta.

Kuva: Yle

Hirvisaaliin arvioidaan pienenevän koko Suomen alueella, sillä lupia myönnetään kaikilla riistakeskuksen aluetoimistojen alueilla edellisvuotta vähemmän. Tulevan syksyn  lupamäärällä arvioidaan kaadettavan noin 50 000 eläintä.  Viime vuonna saalis oli 58 600 hirveä.

Suomen hirvikantaa on viime vuosina asetettujen tavoitteiden mukaisesti pyritty leikkaamaan.  Suurinta kannan leikkaus on ollut pohjoisessa Suomessa. Hirvikannan harvennuksen myötä joillain alueilla kanta on metsästäjien mielestä mennyt jo liian pieneksi. Hirvikannan pienenemisen myötä Pohjois-Suomen pyyntiluvat vähenevät lähes puoleen vuoden 2011 lupamäärästä. Muualla Suomessa lupamäärät vähenevät maltillisemmin.

Peuraluvat painottuvat Lounais-Suomeen

Koko maassa valkohäntäkauriin eli entiseltä nimeltään valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnetään 21 800. Määrä vähenee kahdellatoista prosentilla viime vuodesta.

Kuusipeuralupia myönnetään  144. Pyyntilupamäärä vähenee noin kolmanneksen edellisvuodesta. Paksulumiset talvet ja kasvanut petopaine ovat vaikuttaneet peurakantoihin negatiivisesti.

Valkohäntäkauriin kannat ovat runsaimmat maan lounaisosissa, jonne Suomen riistakeskus myöntää yli 90 prosenttia kaikista pyyntiluvista.

Pienessä määrin valkohäntäkaurista metsästetään myös muualla Suomessa, neljää pohjoisinta ja itäisintä aluetta lukuun ottamatta. Valkohäntäkaurislupien perusteella tulevan kauden saalismääräksi arvioidaan noin 20 000-23 000 peuraa.

Metsäpeuralupia Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen

Metsäpeuroja metsästetään tulevana pyyntikautena Suomen riistakeskuksen myöntämien pyyntilupien turvin vain Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa alueilla, joilla metsäpeurat aiheuttavat merkittäviä maatalousvahinkoja. Pohjanmaalle tullaan myöntämään 30 ja Keski-Suomeen 4 pyyntilupaa.

Hirven kannanhoitosuunnitelma loppusuoralla

Suomen riistakeskus valmistelee hirvikannan hoitosuunnitelmaa, jossa kootaan yhteen linjaukset ja käytännön toimenpiteet, jotka hirvikannan hoidon kannalta ovat olennaisia. Suunnitelma valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Metsästys alkaa syyskuun lopulla

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina eli tänä vuonna 29. syyskuuta. Hirviä voidaan metsästää vuodenvaihteeseen asti, kun taas peurojen metsästys päättyy vuoden 2013 tammikuun lopussa.

Enontekiöllä, Inarissa, Muoniolla ja Utsjoella hirven pyyntiaika on 1.-20.9. ja 11.10.-30.11. osana kolmivuotista kokeilua, koska muun Suomen hirvenmetsästysaika on pohjoisimmassa Suomessa koettu liian myöhäiseksi.