Norppa-Taskinen: Saimaan verkkokalastuskieltoa pidennettävä

Verkkokalastuskieltoon tarvitaan jatkoaikaa, sanoo norppakuvaaja Juha Taskinen. Ainakin kolme norppaa on tänä kesänä hukkunut verkkoihin, näistä kaksi heinäkuun alussa, kun verkot taas laskettiin veteen.

Ajankohtainen kakkonen
Juha Taskinen soutaa Saimaalla.
–Tässäkin lähellä hukkui kaksi kuuttia verkkoihin muutama vuosi sitten, Juha Taskinen muistelee.Yle

Saimaannorpan suojelemiseksi säädetty asetus kieltää verkkokalastuksen norppien pesimäalueella huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Verkkokalastuskielto on ollut voimassa nyt toista kesää ja järjestelyn toimivuutta voidaan jo arvioida.

- Verkkokalastuskielto on selkeä keino kuuttien hengen säilyttämiseksi, mutta minusta kahden ja puolen kuukauden rajoitus ei ole riittävä. Norppakanta on saatava nousuun ja turvattua, sanoo norppien elämää vuosikymmeniä seurannut luontokuvaaja Juha Taskinen.

Tänä kesänä on jo löytynyt yksi ajelehtivaan talviverkkoon hukkunut norppa ja kaksi kuuttia, jotka juuttuivat verkkoihin heinäkuun alussa heti kalastuskauden alettua. Saimaannorpalle syntyi tänä keväänä 59 poikasta.

Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela muistelee, että ennen verkkokalastuskieltoja norpanpoikasia jäi verkkoihin 5-10 vuosittain, pääasiassa heti toukokuun alkupuolella, kun verkot laskettiin.

- Rajoitusten aikana kuuttien hukkumisten määrä on vähentynyt ja ne tapahtuvat nyt heinäkuun alussa, kun kalastus alkaa, Koskela sanoo.

Lainehtivaa keskustelua

Norppa-asetuksen säätämistä edelsivät kalastuskuntien vapaaehtoisuuteen perustuneet verkkokalastusrajoitukset, mutta rajoitusalue ei kattanut kaikkia norpan tärkeimpiä pesimäalueita Saimaan vesistön keskiosissa Savonlinnan ympäristössä. Keskustelun laineet löivät korkealle suojelijoiden ja verkkokalastuksen harrastajien puolustaessa näkemyksiään.

- Siinä suojeltiin enemmän kalastajia kuin norppia. Kun verkkorajoituksista puhuu, niin joutuu kovaan paineeseen, että miten tällaisiin perustuslaillisiin oikeuksiin puututaan, Juha Taskinen sanoo.

Vasta valtioneuvoston asetuksen pakottamana, vuonna 2011, suojelualue laajeni norpan koko pesimäalueelle. Rajoitusalueen pinta-ala on noin 2 000 neliökilometriä, eli vajaat puolet Saimaan pinta-alasta. Osakaskunnat saavat korvausta verkkojen kuivina pitämisestä noin 340 000 euroa. Asetus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka.

Taskisen mielestä nyt kalastusrajoituksilla on saatu hyvä alku turhien norppakuolemien vähentämiseksi.

Saimaannorppia on tällä hetkellä noin 290. Maailman luonnonsäätiön mukaan laji on uhanalainen, kunnes norppakanta lisääntyy 400:ään. Suotuisissa olosuhteissa tämä toteutuisi vuoteen 2025 mennessä.