Sotilasavustukset haettava pikaisesti

Maanantaina palvelukseen astuvien on jätettävä hakemuksena heinäkuun aikana. Avustusta ei makseta takautuvasti.

Kotimaa

Ensi maanantaina palvelukseen astuvien varusmiesten täytyy jättää sotilasavustushakemus heinäkuun aikana. Kela maksaa sotilasavustusta aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty. Avustusta ei makseta takautuvasti, mikäli hakemus on toimitettu myöhässä.

Sotilasavustusta maksetaan varusmies- tai siviilipalveluksessa oleville asevelvollisille tai heidän omaisilleen.

Sotilasavustukseen kuuluvat perusavustus, asumisavustus, erityisavustus sekä elatusapu. Lisäksi Kela voi korvata asevelvollisen palveluaikana erääntyvä opintolainan korot.

Sotilasavustukseen vaikuttavat asevelvollisen sekä hänen sotilasavustukseen oikeutetun omaisensa nettotulot palvelusaikana.

Hakemuksen voi jättää mihin tahansa Kelan toimipisteeseen.