Pleikkari ei valmista varusmiespalvelukseen

Monen alokkaan varusmiespalvelus jää kesken joko psyykkisten tai fyysisten syiden takia. Entistä useammin syynä on huono kunto. Palveluksensa aloittaa maanantaina lähes 14 000 alokasta.

Kotimaa
YLE

Valtakunnallisesti noin 40 prosenttia keskeyttäneistä lopettaa palveluksensa psyykkisten syiden takia. Esimerkiksi Santahaminassa keskeyttämisprosentti on 15.

Tuki-ja liikuntaelinvammat ovat syynä neljännekseen keskeytyksistä. Vammat ovat yleensä syntyneet jo ennen palvelukseen tuloa, mutta uusiutuvat armeijassa. Moni vaiva saataisiin kuntoon liikunnalla, sanoo Puolustusvoimien liikuntapäällikkö, everstiluutnantti Matti Santtila:

- Esimerkiksi selkävaivat ja polvivaivat voi hoitaa kuntoon hyvällä lihaskuntotreenillä. Huono lihaskunto tai fyysinen kunto ja ylipaino ovat riskitekijöitä.

Kunto kohenee armeijassa

Yhä useammalla varusmiehellä keskeyttämisen syy onkin huono kunto. Alokkaiden huonossa kunnossa ei juurikaan ole nähtävissä alueellisia eroja, mutta jakautuminen hyvä- ja huonokuntoisiin on entistä voimakkaampaa.

Huonokuntoisten määrä lisääntyy vuosi vuodelta.

Matti Santtila

- Huonot ovat entistä huonompia, ja huonokuntoisten määrä lisääntyy vuosi vuodelta, mikä on huolestuttava piirre, Santtila sanoo.

Juoksutestillä mitattuna huonokuntoisia oli 1980-luvun alussa noin viisi prosenttia, kun heitä on nyt jo 25 prosenttia. Fyysisen kunnon vuoksi lopettaneiden määrää ei tilastoida.

Passiivisuus huonon kunnon takana

Santtilan mukaan varusmiesten huonon kunnon syy on yhteiskunnan yleinen passivoituminen, kuten istuma- ja tietokonetyön yleistyminen.

Toisaalta monen kunto kohenee armeijassa. Eniten hyötyvät liikunnallisesti passiiviset, huonokuntoiset ja ylipainoiset. Nuorten miesten kunnossa saadaan lyhyessä ajassa aikaan suuria muutoksia.

- Siksi on tärkeää, että jossakin vaiheessa ihminen alkaisi liikkumaan, Santtila korostaa.