Rakuunat kotiutuvat kesälaitumille

Rakuunoiksi kutsuttavat varusmiehet on käyneet tänään loppuun puolen vuoden tai vuoden palveluksensa. Maanantaina tilalle astuvat uudet rakuunat.

rakuuna
Mikko Maliniemi / Puolustusvoimat

Reilu 80 rakuunaa kotiutuu tänään Lappeenrannan maasotakoulusta. Palvelus on valmistanut heitä mm. erilaisiin sotilaspoliisi-, kuljetus - ja miehistötehtäviin.

Yhteensä varusmiespalveluksesta siirtyy reserviin perjantaina noin 9 200 varusmiestä. Kotiutuvista vuoden palvelleita varusmiehiä on noin 5 200 ja puoli vuotta palvelleita noin 4 000.

Uudet rakuunat saapuvat ensi viikolla

Noin 120 uutta varusmiestä aloittaa palveluksensa maasotakoulussa maanantaina. Uudet rakuunat vannovat sotilasvalansa elokuussa.

Puolustusvoimissa aloittaa maanantaina palveluksensa vajaa 14 000 uutta alokasta, joista noin 300 on naisia. Lisäksi Rajavartiolaitoksen joukoissa palveluksen aloittaa noin 200 alokasta.

Suurimpia alokkaiden vastaanottajia ovat Karjalan Prikaati, Kainuun Prikaati ja Porin Prikaati. Ruotsinkieliset varusmiehet aloittavat pääsääntöisesti palveluksensa Uudenmaan Prikaatissa.