Miksi varusmiespalvelus jää yhä useammin kesken?

Monen alokkaan varusmiespalvelus jää kesken psyykkisten tai fyysisten syiden takia. Entistä useammin syynä on huono kunto. Mitä varusmiespalveluksensa keskeyttäneiden määrä kertoo ajastamme?

Osallistu
Varusmiehiä.
Yle

Varusmiespalveluksensa aloittaa maanantaina lähes 14 000 alokasta. Valtakunnallisesti noin 40 prosenttia keskeyttäneistä lopettaa palveluksensa psyykkisten syiden takia.

Yhä useammalla varusmiehellä keskeyttämisen syy on huono kunto. Jakautuminen hyvä- ja huonokuntoisiin on entistä voimakkaampaa. Huonokuntoisten määrä lisääntyy vuosi vuodelta. Juoksutestillä mitattuna huonokuntoisia oli 1980-luvun alussa noin viisi prosenttia, kun heitä on nyt jo 25 prosenttia. Fyysisen kunnon vuoksi lopettaneiden määrää ei tilastoida.

Mitä keskeyttäneiden yhä suurempi määrä kertoo ajastamme? Miten keskeyttäneiden määrää voitaisiin vähentää? Riittääkö sinulla ymmärrystä niille, jotka keskeyttävät armeijan esimerkiksi huonoon kuntoon vedoten?