Järviä aiotaan ehostaa Siilinjärvellä

Suunnitelma Kevätön -ja Pöljänjärven vedennostosta valmistuu vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on estää tulvakorkeuksien nousu. Samalla järvien virkistyskäyttökelpoisuus paranisi ja matalien alueiden umpeenkasvua pystyttäisiin estämään.

Pöljä, Siilinjärvi

Kevätön- ja Pöljänjärven alimmat vedenkorkeudet nousevat Siilinjärvellä. Suunnitelma vedennostosta valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen hankkeelle haetaan lupa Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tavoitteena on nostaa Kevätön- ja Pöljänjärvien alimpia vedenkorkeuksia Luusuaan rakennettavan pohjapadon avulla siten, että tulvakorkeudet eivät nouse. Samalla paranee myös järvien virkistyskäyttökelpoisuus ja estetään matalien alueiden umpeenkasvua. Hankkeeseen kuuluu myös Pöljänjärven perkaukset ja Pöljän myllypadon lupaehtojen tarkastelu.

Suunnittelussa tehdään laskelmia muun muassa siitä miten hanke olisi vaikuttanut ennätyskuivan vuoden 2006 alimpiin vedenkorkeuksiin tai tämän kevään tulvakorkeuksiin. Vesihankkeen taustalla on paikallisten ranta-asiakkaiden vuonna 2009 tekemä joukkuevetoomus järvien liian alhaisista vedenkorkeuksista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.