Haminan Vehkajoen kutupaikat avautuvat taimenille

Vehkajoen Töytärinkosken nykyinen tarpeettomaksi käynyt kiinteä säännöstelypato on tarkoitus korvata kalan nousun mahdollistavalla pohjapadolla vuoden 2013 aikana.

luonto
Vehkajoki
Vehkajokeen on jo onnistuttu istuttamaan jonkin verran taimenta.Juha Korhonen / Yle

Haminan Vehkajoen Töytärinkosken pohjapadon rakentaminen voi käynnistyä. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Töytärinkosken pohjapadon rakentamista koskevan valituksen.

Nykyinen tarpeettomaksi käynyt kiinteä säännöstelypato on tarkoitus korvata kalan nousun mahdollistavalla pohjapadolla vuoden 2013 aikana. Töytärinkosken pohjapadon rakentamisen jälkeen vaelluskalat pääsevät nousemaan Myllykylän padolle asti.

Paijärven osakaskunnan jokikunnostusvastaava Juha Posti sanoo, että säännöstelypadon poistaminen avaa Vehkajoen kutualueet meritaimenelle.

- Nykytilanteessa yläjuoksulle istutetut kalat eivät pääse nousemaan kutualueelle, Posti sanoo.

Postin mukaan Vehkajoki on poikkeuksellinen joki Etelä-Suomessa, koska se on suhteellisen puhdasvetinen ja sen kunnostaminen esteettömäksi kaloille käy suhteellisen helposti.

Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen tavoitteena on päästää kalat kulkemaan esteettömästi myös joen yläosille. Ely-keskuksen suunnitelma Myllykylän padon ja sen yläpuolisen Sahakosken esteiden ohittamiseksi valmistunee ensi talven aikana.

Kunnostusten tarkoituksena on meritaimenen palauttaminen Vehkajokeen. Kunnostuksesta hyötyvät myös muut virtavesikutuiset kalat kuten vaellussiika, nahkiainen ja vimpa.