EU:lta Suomelle tupenrapinat jo yli tuhat kertaa

Euroopan komissio syynää tarkalla katseella unionin jäsenmaiden lainsäädäntöä. Suomi on joutunut jäsenyytensä aikana komission puhutteluun yli tuhat kertaa. EU-tuomioistuimestakin Suomi on saanut jo kymmeniä langettavia tuomioita.

Kotimaa

Euroopan unioni pitää jäsenmaitaan tarkasti silmällä. Jos jäsenvaltio lipsuu sopimuksista, komissio ottaa sen puhutteluun.

Suomelle komissio on heristellyt sormea jäsenyytemme aikana - vuodesta 1995 alkaen - yli tuhat kertaa. Nokkaa on koputettu vähän kaikesta, kaikilta elämänaloilta.

Tavoitteena yhdenmukainen lainsäädäntö

EU-tuomioistuinyksikön päällikkö Joni Heliskoski ulkoasiainministeriöstä sanoo, että jäsenmaiden puhuttelu - rikkomusmenettely - on komissiolle arkea.

- Rikkomusmenettely on yksi komission keskeisimmistä tehtävistä. Sen tarkoituksena on varmistaa se, että unionin lainsäädäntö pannaan mahdollisimman tehokkaasti ja yhdenmukaisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa.

Suomi korjaa tapansa poikkeuksellisen kiltisti. Suomi sorvaa uudet, komissiota miellyttävät lakipykälät useimmiten pelkästä mulkaisusta.

- Valtaosassa tapauksia jäsenvaltiot muuttavat lainsäädäntöään tai sopivat muuten asiat komission kanssa. Suomen kanssa syntyneitä kiistoja komissiolla ei juurikaan ole ollut tarvetta viedä EU-tuomioistuimeen saakka.

EU-tuomioistuimesta takkiin jo kymmeniä kertoja

Aina sopua komission ja jäsenvaltion välillä ei kuitenkaan synny. Silloin edessä on EU-tuomioistuin.

Suomi on haastettu EU-tuomareiden eteen kaikkiaan 50 kertaa. Useimmiten kyse on vetkuttelusta direktiivien täytäntöönpanossa.

- EU:n lainsäädäntö on usein hyvin vaikeaselkoista, tulkinnanvaraista - esimerkkinä vaikkapa arvonlisäverodirektiivi.

Suomi on hävinnyt - kokonaan tai osaksi - kolme neljäsosaa oikeusjutuista. Erityisen pahasti Suomi on saanut takkiinsa verotuskiistoissa, varsinkin autoverotuksessa.

Komissio taas on todettu liian tiukkapipoiseksi jätevesiasioissa ja suden suojelussa.

Suomi mallioppilas - tässäkin

Verrattuna muuhun Eurooppaan, Suomi on EU:ssa mallioppilas. Euroopan syntisäkkivaltiot löytyvät Välimeren rannoilta.

Suomea vastaan komissio nostaa vuosittain pari kolme oikeusjuttua. Esimerkiksi Kreikka, Italia ja Espanja puolestaan joutuvat vihreän veran äärelle kukin kymmeniä kertoja vuodessa.