Varhaiset aivomuutokset ennakoivat kipua

Kroonisen kivun syntyä voidaan ennakoida varhaisten aivomuutosten perusteella. Yhdysvalloissa tehty tutkimus valottaa kroonisen kivun syntytapaa ja pitkittymistä.

terveys

Kroonisen kivun syntytapaa ja pitkittymistä on ymmärretty huonosti. Epäselvää on mm. ollut, miksi samanlaisen vaurion jälkeen osalle ihmisistä kehittyi krooninen kiputila ja osalle ei.

Yhdysvaltalaistutkijat kuvasivat vuodan aikana useasti vasta selkävamman saaneiden potilaiden aivoja. Tutkijat havaitsivat, että mitä suurempi otsalohkon aivokuoren ja isoaivojen pohjassa olevan makaavan tumakkeen välinen aktiivinen vuorovaikutus oli, sitä suurempi todennäköisyys, että potilaalle kehittyi krooninen kiputila. Lisäksi kroonisesta kivusta kärsivien aivojen harmaan aineen tiheys heikkeni, mikä voi viitata hermosolujen välisten yhteyksien vähenemiseen.

Tutkijat pitävät tuloksia merkittävinä ja toivovat niiden auttavan uusien hoitomenetelmien kehittämisessä.

Tutkimukseen osallistui 40 ensimmäistä kertaa selkäkivuista kärsivää, joiden kiputila oli kestänyt 4-16 viikon ajan. Tutkittavien aivot kuvattiin kaikkiaan neljä kertaa vuoden aikana.

Tutkimustulokset julkaistiin Nature Neuroscience online-verkkopalvelussa.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim