Riikinnevan päästöt ja liikenne huolestuttavat

Leppävirran Riikinnevan jätteenpolttolaitoksen suunnitelmasta jätettiin ely-keskukseen parikymmentä lausuntoa.

jätteenpolttolaitokset
Kone työntää jätteitä kauhalla
Yle / Timo Heikura

Leppävirran Riikinnevalle suunnitellun jätteenpolttolaitoksen päästöt sekä lisääntyvä liikenne huolestuttavat lähialueiden asukkaita. Asukkaita kiinnostaa muun muassa, kuinka laajalle laitoksen päästöt yltävät ja kuinka Sorsakoskentien liikenne pidetään turvallisena.

Itä-Suomen yhteistä jätteenpolttolaitosta suunnittelevat tahot ovat laatineet arviointiohjelman eli suunnitelman siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tehdään.

Suunnitelmasta jätettiin Pohjois-Savon ely-keskukseen parikymmentä lausuntoa. Ely-keskuskin muistuttaa, että erityisesti 5-tien ja Sorsakoskentien liittymä on lisääntyvän liikenteen takia riskipaikka. Ely-keskus toivoo polttolaitoksen suunnittelijoiden selvittävän myös, voisiko laitoksessa polttaa myös orgaanista riskijätettä kuten sairaalajätteitä.

Talvivaaran tapaus ei näy lausunnoissa

Ely-keskuksen ympäristönsuojelun erityisasiantuntijan Jorma Lappalaisen mukaan sairaalajätteen hävittäminen käy vaikeaksi, kun orgaanista jätettä ei muutaman vuoden kuluttua saa enää loppusijoittaa kaatopaikoille.

- Toistaiseksi ainoa orgaanisen riskijätteen polttolaitos on Suomessa Riihimäellä, joten tarvetta toisellekin laitokselle olisi. Riikinnevalle laitosta suunnitelleet tahot ovat jo alustavasti lupautuneet selvittämään asiaa, sanoo Lappalainen.

Lappalainen kertoo odottaneensa, että nyt tulleissa lausunnoissa olisi tullut esiin enemmän huolta polttolaitoksen häiriötilanteiden varalta.

- Luulin, että Talvivaaran tapaus heijastuu tässä asiassa tännekin mutta näin ei käynyt. Ely-keskus vaatii kuitenkin myös mahdollisen häiriötilanteen ja sen vaikutusten selvittämistä, Lappalainen toteaa.

Haaste piilee yhteistyössä

Yksi haaste laitoksen suunnittelulle tulee erityisasiantuntija Jorma Lappalaisen mukaan siitä, että hankkeessa on yhteensovitettava kaavoitusta, liikennejärjestelyjä sekä itse laitoksen suunnittelua.

- Se vaatii yhteistyötä kunnilta, liikenneviranomaiselta eli ely-keskukselta sekä polttolaitoksen toimijoilta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman lausunnoista valtaosa oli viranomaisilta, mutta esimerkiksi yhdessä yksityishenkilöiden lausunnossa oli yli 80 allekirjoittajaa.

Ekovoimalaitoksessa on suunniteltu hyödynnettäväksi yli 50:n Itä- ja Keski-Suomen kunnan ja noin 760 000 asukkaan jätteitä. Lämpöä ja sähköä tuottava laitos tulee käyttöön aikaisintaan vuoden 2015 lopulla.

Polttolaitosta suunnittelevat Leppävirran jätelaitosalueelle jäteyhtiöt, Navitas Kehitys sekä Varkauden Aluelämpö -yhtiö.