EU:n komissio pyytää Suomelta tietoja Talvivaarasta

EU:n komissio on aloittamassa tutkimuksen, jossa se pyytää Suomelta tietoja Talvivaaran kaivoksesta. Komissio saattaa ryhtyä oikedellisiin toimiin, jos kaivoksen hyväksyminen tai toiminta on sen mielestä ollut EU:n ympäristölainsäädännön vastaista.

Kotimaa
Talvivaaran jätevettä syöksyy putkesta.
Heikki Rönty / Yle

EU:n komissio on panemassa vireille tutkimuksen, jonka yhteydessä se pyytää Suomen viranomaisilta tietoja Talvivaaran kaivoksesta.

Jos Suomen toimittamat tiedot osoittavat, että Talvivaaran kaivoksen toiminta on EU:n ympäristölainsäädännön vastaista, komissio harkitsee oikeudellisen menettelyn aloittamista.

Komission mukaan se on tietoinen siitä, että Talvivaaran kaivos hyväksyttiin ja toimii mahdollisesti eräiden EU:n lainsäädännön säännösten vastaisesti.

Komissio on pyytänyt Suomelta 25. kesäkuuta 2012 osoittamassaan virallisessa ilmoituksessa erityisesti selvitystä siitä, millä tavoin eräät kaivannaisjätedirektiivin säännökset on pantu täytäntöön. Komission mukaan Talvivaara mainitaan havainnollistavana esimerkkinä direktiivin mahdollisesta epäasianmukaisesta soveltamisesta, joka johtuu täytäntöönpanon laiminlyönnistä. Suomen on vastattava komissiolle 25. syyskuuta.

Komissio kertoi aikeistaan kirjallisessa vastauksessa, jonka se oli antanut europarlamentin edustajien Sirpa Pietikäisen (kok.) ja Satu Hassin (vihr.) komissiolle Talvivaarasta jättämään kirjalliseen kysymykseen. Komission puolesta vastauksen kirjoitti komissaari Janez Potocnik.

"Laiminlyönnit omaa luokkaansa"

Satu Hassi on tyytyväinen siihen, että EU-komissio ottaa vakavasti Talvivaaraan liittyvät ympäristöongelmat.

- Kaivosyhtiön laiminlyönnit ovatkin olleet aivan omaa luokkaansa. Toivottavasti Suomen alueviranomaisetkin nyt lopettavat ympäristön saastuttamisen katsomisen läpi sormien, Hassi kommentoi komission vastausta.

Sirpa Pietikäisen mukaan komission vastaus osoittaa, että kaivostoiminnan kielteisiä ympäristö- ja luontovaikutuksia ei ole Suomessa otettu riittävän vakavasti uusia kaivoshankkeita käynnistettäessä.

- On ikävää, että EU:n ympäristölainsäädännön noudattaminen Suomessa edellyttää komission puuttumista. Nythän Suomea epäillään peräti neljän eri EU:n ympäristödirektiivin rikkomisesta Talvivaaran yhteydessä, Pietikäinen hämmästelee parlamentaarikkojen yhteisessä tiedotteessa.

Talvivaara: Toimimme yhteistyössä viranomaisten kanssa

Talvivaarassa suhtaudutaan tyynesti komission uusimpaan ulostuloon ympäristöasioissa. Kaivosyhtiö lupaa tehdä asiassa yhteistyötä viranomaisten kanssa.

- Kun ympäristoministeriö kysyy yhtiöltä selvitystä tässä asiassa, niin me autamme parhaamme mukaan, mutta tähän mennessä ei ole tähän asiaan tullut kyselyitä, kertoo Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen.

Talvivaarasta muistutetaan, että kaivostoiminnasta käytävää keskustelua käydään nyt Suomen valtion ja EU:n komission välillä. Kaivosyhtiön mukaan kaikki kaivoksen lupamenettelyt on hoidettu Suomen lainsäädännön mukaisesti ja viranomaiset valvovat kaivoksen toimintaa tiukasti.

Kaivosyhtiöstä kerrotaan, että se on jo pystynyt vähentämään päästöjään. Mm. sulfaattiongelma on yhtiön mukaan korjaantunut murto-osaan vuodenvaihteen 2010-2011 tilanteesta ja kaivoksen purkuveden metallipitoisuudet alittavat ympäristöluvan luparajat selvästi.

Aiemmin huhtikuussa Talvivaara Oyj ilmoitti suhtautuvansa myönteisesti Pietikäisen ja Hassin esitykseen Talvivaaran viranomaisvalvonnan tutkimisesta komission toimesta.