Häkämies: Metropolikin voi selvitä ilman kivihiiltä

Häkämiehen mielestä tavoitteeseen pääseminen edellyttää lisää biopolttoaineita, säästöä ja ydinsähköä. Pääkaupungin kivihiili käytetään lämmön ja sähkön yhteistuotantoon, jota on ydinsähköllä hankala korvata.

Kotimaa
M/S Alppilan kivihiiliastia puretaan Hanasaaressa.
M/S Alppilan kolmeen lastiruumaan mahtuu yhteensä yli 20 000 tonnia kivihiiltä, jolla saadan tuotettua noin prosentti Helsingin Energian yhden vuoden sähköstä ja lämmöstä.YLE / Ilkka Loikkanen

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies uskoo, että myös pääkaupunkiseudulla voidaan hankkiutua lähes täysin eroon kivihiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

- Se edellyttää, että nyt jo tehdyt päätökset etenevät esimerkiksi ydinvoiman osalta. Se edellyttää myös sitä, että löydetään kustannustehokkaita keinoja korvata hiiltä bioenergialla. Ja se edellyttää sitä, että energian säästämisessä pystytään ottamaan loikkia eteenpäin. Se tavoite on kunnianhimoinen ja siihen tulee pyrkiä, sanoo Häkämies.

Ydinvoimalla on vaikea korvata metropolin kivihiiltä

Pääkaupunkiseudun kivihiilen vähentäminen ydinvoiman avulla on ajatuksista erikoisin. Hiiltä voidaan korvata ydinvoimalla, mikäli kivihiilellä tuotetaan pelkkää sähköä. Länsirannikolla yhtälö toimii, mutta pääkaupunkiseudulla ei.

Elinkeinoministerin erityisavustaja Kai Mykkänen vahvistaa, että ministeriön käsityksen mukaan ydinsähköllä voitaisiin korvata kivihiilellä tuotettua sähköä myös pääkaupunkiseudulla.

Pääkaupunkiseudulla kivihiilisähköä syntyy kuitenkin vain kaukolämmön sivutuotteena. Kivihiilivoimalat ovat yhteistuotantolaitoksia, eli ne tuottavat sekä lämpöä että sähköä. Periaatteessa niitä voitaisiin käyttää pelkän sähkön tekemiseen myös kesäisin, kun lämmön tarve on vähäinen, mutta käytännössä näin ei ole viime vuosina juurikaan tehty.

Esimerkiksi Helsingin Energian kivihiililaitokset Salmisaaressa ja Hanasaaressa ovat nyt viidettä kesää pois käytöstä lähes puolet vuodesta ja käynnissä vain silloin, kun lämmölle on tarvetta. HelEnin lämmitysmarkkinoiden johtaja Marko Riipisen mukaan kivihiililaitoksilla tehdään pelkkää sähköä ainoastaan poikkeustapauksissa, eikä hän näe ydinvoimaa kivihiilen korvaajana pääkaupunkiseudulla.

Biopolttoaineita kaasuputkesta rekkarallin välttämiseksi

Ydinvoima on Häkämiehen suunnitelmissa vain yksi haara. Elinkeinoministeri uskoo, että metsäenergiaa riittää pääkaupunkiseudun tarpeisiin.

- Päämuotona kivihiilen korvaajina ovat erityyppiset bioenergian muodot. Mitä ne ovat – se tietysti paikallisella tasolla päätetään. Mutta biokaasu, biohiili, pelletit ja niin edelleen ovat niitä mahdollisuuksia, joilla kivihiiltä voidaan korvata, listaa Häkämies.

- Tänä päivänä hyödynnetään noin puolet metsän kasvusta, eli kyllä metsävaroissa on paljon vielä hyödynnettävää, Häkämies jatkaa.

Pääkaupunkiseudun voimalat polttavat vuodessa yli miljoona tonnia kivihiiltä. Nykyinen arvio on, että Suomen metsistä voitaisiin korjata energiapuuta 16 miljoonaa kiintokuutiota. Siitä tarvittaisiin jopa neljännes metropolin kivihiilen korvaamiseen. Energiateollisuutta mietityttää polttoaineen saatavuus, mutta etenkin kuljetus.

- On iso kysymys, että millä tavalla esimerkiksi puuhun perustuvaa bioenergiaa voitaisiin hyödyntää ilman, että pääkaupunkiseutu ruuhkautuu. Sen takia nostan esimerkiksi biokaasun, jolloin tietysti tavara tulee putkea pitkin, vastaa Häkämies.

Ei biopolttoaineita ulkomailta, ei lisää turvetta

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja on aiemmin arvioinut, että kivihiilestä luopuminen edellyttää biopolttoaineiden tuontia ulkomailta ja turpeen energiakäytön jatkamista nykyisellään. Häkämiehen mielestä etelän kivihiilen vähentäminen ei lisää paineita turpeen polton lisäämiseksi.

- Ymmärtääkseni pääkaupunkiseudun osalta turvesuot ovat aika kaukana ja turve ei ole ollut kauhean paljon esillä, arvioi Häkämies.

Kauppataseen tasapainottamista korostava Häkämies haluaa, että suomalaiset energiayhtiöt valitsevat suomalaisia korvaajia kivihiilelle.

- Ei varmasti tuontia rajoittamalla, vaan tekemällä se kotimaisen energian käyttö niin kannattavaksi, Häkämies linjaa.

Myös energian säästö on tarpeen

Häkämies muistuttaa, että kivihiilestä vähentäminen edellyttää myös energian kulutuksen vähentämistä.

- Kyllä energian säästämisellä on iso merkitys. Olemme Euroopan tasollakin sitoutuneet vuonna 2020 saavuttamaan energian säästämisessä 20 prosenttia. Se on kaikkein arvokkainta energiaa, mikä voidaan säästää, sanoo Häkämies.