Kalastuksenvalvonnan asetusten muutos aiheuttaa sekaannuksia

Etelä-Savon Ely-keskuksen mukaan useiden pyydykset on edelleen merkitty puutteellisesti. Tietoon on tullut myös tapauksia, joissa kalastuksenvalvojan suhtautuminen on vaihdellut valvottavan mukaan.

kalastus
Verkkomerkki järvessä
Yle / Lasse Laitinen

Huhtikuussa voimaan astunut kalastuksenvalvonnan asetusten muutos aiheuttaa edelleen sekaannuksia kalastajissa ja kalastuksenvalvojissa. Ely-keskuksen tietoon on tullut tapauksia, joissa kalastuksenvalvojan suhtautumisen on koettu vaihtelevan valvottavan mukaan.

Etelä-Savon Ely-keskus linjaa, ettei tällainen menettely kuulu kalastuksen valvontaan, vaan kaikki kalastajat ovat valvontatilanteessa yhdenvertaisia.

Myös katiskojen merkinnöissä on esiintynyt puutteita. Etelä-Savon tekemässä kalastuksenvalvonnassa on paljastunut, että vajaalla puolella tarkastettavista tapauksista puuttui pyydyksistään yhteystiedot tai pyydykset eivät olleet riittävän näkyvästi merkitty.

Huhtikuussa voimaan astuneen kalastuksenvalvonnan asetuksen jälkeen pyydykset on tullut merkitä siten, että ne ovat selvästi muiden vesistössä liikkuvien havaittavissa. Lisäksi merkinnöistä pitää pystyä tarkistamaan pyydysten luvallisuus ja säädöstenmukaisuus. Pyydyksiin on merkittävä myös pyydysten asettajan yhteystiedot.