Pekkarinen: Päätös EVM:n asemasta valtiosopimuksen vastaista

Keskustan kansanedustaja Mauri Pekkarinen näkee ristiriidan EVM:n ensisijaisen velkojan aseman poistumisen ja eduskunnan aikaisemman päätöksen kesken.

politiikka
Mauri Pekkarinen
Mauri PekkarinenYle

Euroryhmän eilinen puhelinkokous varmisti sen, että Euroopan pysyvällä kriisirahastolla EVM:llä ei ole ensisijaisen velkojan asemaa Espanjalle annettavassa lainassa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että EVM ei saisi saataviaan Espanjalta ennen yksityisiä velkojia.

Mauri Pekkarinen (kesk.) kritisoi, että päätös on ristiriidassa sen kanssa, mitä eduskunta päätti juhannuksen aatonaattona.

- Kun eduskunta hyväksyi valtiosopimuksen, tulkinta oli yksiselitteisesti se, että EVM:llä on aina etuoikeusasema velkojiin nähden. Nyt on kuitenkin käynyt selväksi, että mikäli jatkossa pysyvästä kriisirahastosta EVM:stä myönnetään lainaa Espanjalle, luotoilla ei olekaan etuoikeusasemaa.

Pekkarisen mukaan kansanedustajilla on ollut puutteellisia tietoja ratkaisuja tehdessään.

- En halua väittää, että tässä oltaisiin johdettu mitenkään harhaan kansanedustajia, mutta vähintään erikoista toimintaa tämä on. Huippukokouksen jälkeen Suomessa annettiin ymmärtää, että myös Espanjalle annetuilla luotoilla on etuoikeusasema.

Kansanedustaja Kimmo Sasi (kok.) sanoi aiemmin Yle Uutisille, että Espanjan ohjelmaa käsiteltäessä oli tiedossa, että ensisijaisen velkojan asemaa ei ole. Espanjan lainat annetaan todennäköisesti väliaikaisen kriisirahaston ERVV:n kautta, ja siihen ei ensisijaisuutta sisälly.

- Esillä oli myös, että jos rahaa annetaan pysyvän mekanismin eli EVM:n kautta, sekään ei vaadi ensisijaisuutta. Suomen vakuudet kattavat myös EVM:n kautta annetut rahat, sanoi Sasi.

Pekkarinen perää eduskunnan yhteistä päätöksentekoa, jos Espanjan pankkien tuki siirretään väliaikaisesta kriisirahastosta ERVV:stä pysyvään kriisirahastoon EVM:ään.

- Koko eduskunnan on tehtävä erillinen päätös. Pelkkä suuren valiokunnan lausunto ei riitä. Kyse on niin merkittävästä muutoksesta verrattuna niihin päätöksiin, joita eduskunta teki ennen juhannusta.