Huonokuntoisten siltojen määrä pysyy vakiona

Lounais-Suomessa siltoja korjataan vuosittain noin 6-7 miljoonalla eurolla, mutta siltojen kunnon kokonaistilannetta nykyrahoitus ei kohenna. Parhaillaan siltatöitä tehdään muun muassa Porin Söörmarkussa, jossa liikenne ohjataan yhdelle ajokaistalle. Erikoiskuljetukset siirtyvät Vanhalle Vaasantielle.

Söörmarkku
Siltarakennetta korjataan Porin Söörmarkussa.
Söörmarkunjoen ylittävän sillan korjaus valmistuu elokuun loppuun mennessä.Tapio Termonen / Yle

Lounais-Suomen alueella on yhteensä jopa 1800 erilaista siltarakennelmaa. Suuri osa niistä ylittää vain pienen joen uoman tai ojan, mutta liikenteen näkökulmasta niidenkin on oltava turvallisia. Töitä riittää, sillä noin 130 siltaa luokitellaan huonoksi tai erittäin huonoksi.

- Tässä Söörmarkunjoen siillalla oli jo kannen reunapalkit ja reunarakenteet aika pahasti vaurioituneet. Suurimmaksi osaksi varmaan tiesuolauksesta johtuen. Kyllä tässä oli ihan tarpeellista tehdä korjaus, sanoo työmaamestari Eemeli Seppä Destialta.

Reunarakenteet ovat jo vaurioituneet, varmaan suolauksen johdosta.

työmaamestari Eemeli Seppä, Destia

Erikoiskuljetukset Vanhalle Vaasantielle

Nykyrahoituksen turvin Lounais-Suomessa pystytään korjaamaan parikymmentä siltaa vuodessa. Työn alla on nyt kohteita muun muassa Huittisissa, Kokemäellä, Turussa ja Kalannissa. Söörmarkussa töitä tehdään kahdella eri sillalla muutaman kilometrin välein. Edessä on myös liikennejärjestelyjä, sillä kaistalevys rajoittuu 4 metriin.

- Me siirrymme tänään yhdelle kaistalle, joten erikoiskuljetukset joutuvat käyttämään Vanhaa Vaasantietä. Se aiheuttaa jonkinlaisia vaikeuksia heille.

Tilanne on kiusallinen myös erikoiskuljetusten kiertotien eli Vanhan Vaasantien asukkaille, sillä alueella on vanhaa rakennuskantaa ja aikanaan raskas liikenne kiellettiin sieltä kokonaan. Siltatyöt on kuitenkin tehtävä ja näillä näkymin Söörmarkun kohteet saadaan valmiiksi elokuun loppuun mennessä. Siihen asti työmaa-alueella on 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

- Kyllähän se aina aluksi on niin, että ei osata oikein varautua sillan nopeusrajoituksiin. Mutta kyllä tilanne paranee sitten kun mennään tielle töihin, sanoo työmaamestari Eemeli Seppä.