Puomi vaatii kunnan luvan

Yksityistietäkään ei voi sulkea mielivaltaisesti. Kunnalta on haettava lupa myös yksityistien sulkemiseen puomilla. Kunta myöntää luvan, jos pätevää estettä ei ole.

liikenne
metsäautotie paikallistie hiekkatie kylätie pikkutie yksityistie
Yle / Anssi Leppänen

Yksityistien sulkeminen puomilla edellyttää kunnan lupaa. Kunta ei anna suostumustaan mikäli tie on saanut valtion tai kunnan avustusta kunnossapitoon. Ilman muuta pätevää syytä kunta ei voi evätä liikenteen ohjauslaitteen asentamista.

Tieosakkaat tai tiekunta voivat kieltää moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön niiltä, joilla ei ole tiehen oikeutta. Tähänkin on kysyttävä lupa kunnalta. Tieosakkaiden kiinteistöille kulku on luvallisissa asioissa sallittu. Täysin omalla maalla kulkevan mökkitien voi sulkea puomilla myös ilman kunnan lupaa.

Rautjärvellä maanomistajat ovat suunnitelleet tiesulkuja ulkomaisten marjanpoimijoiden vuoksi. Rautjärven kunnalle ei kuitenkaan ole tullut yhtään hakemusta ohjauslaitteen asentamisesta. Luvan käsittely kestäisi kunnassa muutamasta päivästä pariin viikkoon.

Pysäköinti yksityistien varrelle sallittua

Asukkaat ovat myös olleet tuohtuneita teiden varsille pysäköidyistä autoista. Tieliikennelaki sallii pysäköinnin, jos siitä ei aiheudu vaara tai liikenne ei tarpeettomasti häiriydy. Myös maastoliikennelaki sallii pysäköinnin tien välittömään läheisyyteen maastoon ilman maanomistajan lupaa, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Yksityisteiden yleiset periaatteet vaativat luvan tilapäisiin kuljetuksiin ja järjestettyyn toimintaan. Rajan vetäminen jokamiehen oikeuksien käytön ja järjestetyn toiminnan välille on kuitenkin hankalaa. Periaatteessa yleiset periaatteet sallivat käyttömaksun perimisen kuljetusten järjestäjältä.