1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonnonlait

Karja muokkaa perinnemaisemaa

Karjan muovaamia luontotyyppejä eli perinnebiotooppeja on runsaasti ympäri Itä-Suomea. Voimassa olevia hoitosopimuksia on nyt yli 500.

luonnonlait
Hiehot pellolla.
Toni Pitkänen / Yle

Jokihaaran tilalla Kuopion Kaislastenlahdessa laiduntaa tänä kesänä seitsemän hiehoa. Eläimet liikkuvat vapaasti muutaman hehtaarin alalla. Laidunalue on rajattu sähköaidalla. Isäntä Jukka Tuppurainen ruokkii hiehoja metsän siimeksessä. Hiehot pysyvät kesyinä, kun ovat päivittäin tekemisissä ihmisen kanssa. Laiduntamisen tavoitteena on ennallistaa aho 1900-luvun alun aikaiseen asuun.

- Tästä poistetaan lehtipuusto ja harvennetaan metsää. Tavoitteena on saada avaraa maisemaa, jossa olisi keväisin paljon kukkia, kertoo maanviljelijä Jukka Tuppurainen.

Vanha aho villiintyy helposti hoidon puutteessa. Luonnonlaitumella ihmisen on turha tehdä raivaustöitä, mikäli ei ole karjaa apuna. Perinnelaiduntamiseen sopivia paikkoja on ympäri Itä-Suomea vielä runsaasti käyttämättä.

- Vanhoilla perinnetiloill olisi useita hehtaareita tähän käyttöön sopivia alueita. Varsinaisen karjanpidon lopettaneista tiloista osa haluaisi pitää alueita kunnossa. Myös kesämökkien lähellä on paikkoja, joita voitaisiin hyödyntää luonnonlaitumina, toteaa Tukisarka-hankkeen vetäjä Simo Räty MTK-Pohjois-Savosta.

Hiehojen uurastus muuttaa kasvillisuutta

Luonnonlaitumen hoidossa on noudatettava tiettyjä periaatteita. Eläimet eivät saa esimerkiksi lisärehua eikä alueelta poisteta lahopuustoa. Jokihaaran tilalla maiseman muutos näkyy jo.

- Tässä on aikaisemmin ollut korkeaa heinää, paljon pajukkoa ja pihlajaa. Nyt heinäkasvit häviävät vähitellen ja tilalle tulee niittymäisiä kasveja esimerkiksi apilaa, toteaa Simo Räty.

Luonnonlaitumille on annettu ei-tuotannollista investointitukea. Rahoituskausi päättyy kuitenkin ensi vuonna eikä jatkosta ole vielä tietoa.

Simo Räty arvioi, että tänä vuonna haettuihin tukiin rahat vielä riittävät, mutta ensi vuonna voidaan uusia vain vanhoja sopimuksia. Viljelijä on voinut saada korvausta tuntikorvauksia niittotöihin ja puuston poistoon.

- Tukiasia on surkeassa tilanteessa. Rahoituskauden päättyminen ei koske pelkästään perinnebiotooppeja vaan myös esimerkiksi uusia luomutiloja. Riittääkö niille tukea jatkossa, kysyy Simo Räty.

Jokihaaran tilalla nykyiset hiehot laiduntavat syksyyn asti. Tuolloin mullit lähtevät tehtaalle. Luonnonlaitumen jatkonäkymät ovat valoisat. Karja on urakoinut aholla jo toista kesää.

- Minulla on viisivuotinen sopimus, joten ainakin sen ajan jatkan varmasti. Jälki on ollut hyvää. Täällä on niin mukavaa liikkua, että tulevaisuudessakin pidän ahoa tämmöisenä, sanoo maanviljelijä Jukka Tuppurainen.

Lue seuraavaksi