Moni ei tunne näitä liikennemerkkejä - tunnetko sinä?

Suomalaisten liikennemerkkien tuntemus saattaa yllättää. Yksinkertaisen viestin sisältävät merkit ovat hallussa, mutta samaan aikaan risteyksestä löytyvää merkkiä ei tunneta.

Kotimaa
Liikennemerkki: Etuajo-oikeuden päättyminen.
Liikennemerkki: Etuajo-oikeuden päättyminen.Tiehallinto

Liikenneturvan toimitusjohtajan Anna-Liisa Tarvaisen mukaan suomalaisten liikennemerkkituntemus vaihtelee paljon. Suomessa on käytössä tällä hetkellä noin 230 liikennemerkkiä ja yli 40 lisäkilpeä. Osa merkeistä on hallussa hyvin, mutta yllätyksiäkin piisaa.

- Löytyy joukko ihmisiä, jotka eivät tunne vaikkapa väistämisvelvollisuutta osoittavaa kärjellään oleva kolmiota, Tarvainen sanoo.

Liikennemerkkituntemusta tutkitaan aika ajoin kyselyillä. Pysäköintipaikkaa kuvaava P-merkki ja suojatien merkki ovat suomalaisilla parhaiten hallussa. Myös helpon viestin sisältävät merkit, kuten STOP ja tietyö ovat tuttuja.

- Eräs hyvin tunnettu merkki on puomittomasta rautatien tasoristeyksestä varoittava liikennemerkki, jossa on kuvattuna höyryveturi. Vaikka höyryvetureita ei enää käytetä liikenteessä, juna on helppo tunnistaa merkistä, eikä merkin ymmärtämisessä ole vaikeuksia, Tarvainen kertoo.

Kuka ajaa, missä ajaa ja milloin ajaa

Hankaluuksia tien päällä aiheuttavat muun muassa vuoropysäköintimerkki sekä etuajo-oikeutta kohdatessa ja väistämisvelvollisuutta kohdatessa kuvaavat merkit. Myös kaksisuuntainen liikenne ja etuajo-oikeuden päättyminen -merkit ovat kyselyiden mukaan suomalaisilla huonosti hallussa.

Joukko ihmisiä ei tunne kärjellään seisovaa kolmiota.

Anna-Liisa Tarvainen, Liikenneturva

Ongelmia aiheuttaa myös osa helposti tunnistettavista liikennemerkeistä, jos niihin liittyviä liikennesääntöjä ei tunneta.

- Esimerkiksi tunnelimerkki on helppo ymmärtää, mutta tunnelissa ajamiseen liittyvät säännöt eivät liene yhtä hyvin hallussa. Tunnelimerkin alueella ei saa peruuttaa eikä tehdä U-käännöstä, on käytettävä aina ajovaloja ja myös pysäyttäminen ja pysäköinti on rajoitettu hätätilanteisiin, Tarvainen selventää.

Tarvaisen mielestä on yllättävää, että tietämättömyyttä piisaa.

- Meillä annetaan kuljettajaopetus ja ihmisillä, jotka säännöllisesti ajavat ja kulkevat liikenteessä, on silti tietämättömyyttä.

- Pieni puolustus voisi olla se, että liikennemerkkejä tullut koko ajan lisää. Viimeisen 30 vuoden aikana on tullut noin 50 uutta liikennemerkkiä. Omat tietonsa pitäisi välillä päivittää ja katsoa erilaisista tietolähteistä näitä uusia merkkejä.