Kansalaisaloite mullistaa demokratian

Jokainen voi nykyään laittaa alulle lakialoitteen. Uuden lain säätämisestä tulee entistäkin helpompaa, kun lakialoitteen voi pian allekirjoittaa netissä. Ideoita ja ehdotuksia on pakkoruotsin poistamisesta, valtion ja kirkon erottamisesta ja turkistarhauksen kieltämisestä ja monesta muusta.

Kotimaa
Lakialoitteen voi pian tehdä netissä.
Nimien kerääminen kansalaisten lakialoitteisiin helpottuu pian, kun aloitteen voi allekirjoittaa myös netissä. Asiasta keskusteltiin Aamu-tv:ssä.

Lakialoitteita on tällä hetkellä tehty turkistarhauksen kieltämiseksi (siirryt toiseen palveluun) ja suoran demokratian eli kansanäänestysten ja kansalaisaloitteiden saamiseksi perustuslakiin (siirryt toiseen palveluun).

- Siitä asti, kun kansalaisaloitelaki on tullut voimaan, meille on tullut pyyntöjä, että lähdettäisiin tätä edistämään. Samalla haluttiin tästä myös ennakkotapaus, ensimmäinen kansalaisaloite, joka käsitellään Suomessa, sanoo Kati Pulli Animaliasta, joka ajaa lakialoitetta turkistarhauksen kieltämiseksi (siirryt toiseen palveluun).

Avoimen ministeriön sivuilla (siirryt toiseen palveluun) on luonnoksia myös muun muassa opintotukilain muuttamiseksi (siirryt toiseen palveluun), perustulon käyttöönottamiseksi (siirryt toiseen palveluun), tasa-arvoisen avioliittolain säätämiseksi (siirryt toiseen palveluun)sekä koiraverolain kumoamiseksi (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi sivuilla on jo satoja alustavia ideoita lakialoitteiksi. Eniten ääniä saaneita ovat muun muassa pakkoruotsin poistaminen (siirryt toiseen palveluun), kirkon ja valtion erottaminen toisistaan (siirryt toiseen palveluun), koulukiusaamisen kriminalisointi (siirryt toiseen palveluun), kesäajasta luopuminen (siirryt toiseen palveluun), kannabiksen laillistaminen (siirryt toiseen palveluun)ja isyystutkimus myös miesten oikeudeksi (siirryt toiseen palveluun). Kaikki lakiehdotukset, ideat, luonnokset ja toimenpidealoitteet löytyvät avoimen ministeriön sivuilta.

- Osa on järjestöiltä, mutta suurin osa kansalaisilta epäkohdista, joita he ovat huomanneet lainsäädännössä, sanoo Joonas Pekkanen avoimesta ministeriöstä.

Suomi on ainoa pohjoismaa, jossa on kansalaisaloitejärjestelmä. Maaliskuun alusta lähtien kuka tahansa on voinut tehdä lakialoitteen. Kaikki 50 000 nimeä keräävät lakialoitteet käsitellään eduskunnassa. Tähän mennessä aloitteita on voinut allekirjoittaa vain kynällä ja paperilla, mutta kuukauden kuluttua myös niitä harvoja maita, joissa lakialoitteen voi allekirjoittaa sähköisesti internetissä.

Historiallinen muutos

- On se aika mullistavaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kansalaiset saavat asiansa päättäjien eteen niin halutessaan. Sehän on ollut pitkälti poliitikkojen päätäntävallassa mitkä asiat nousevat keskustelujen aiheeksi eduskunnan keskusteluissa. Se muuttuu nyt, Pekkanen sanoo.

Kansalaisten aktiivisuutta on helpottamassa avoimen ministeriön nettisivusto, jossa ideoista voi keskustella, kehitellä lakialoitteita muiden kanssa ja viedä eteenpäin.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun kansalaiset saavat asiansa päättäjien eteen niin halutessaan.

Joonas Pekkanen

- Rupesin miettimään, että miten siitä saisi sellaisen laajasti käytössä olevan osan suomalaista demokraattista järjestelmää. Tärkeintä on julkinen keskustelu ja asioiden esille kaivaminen ja jäsentely, jotka edeltävät sitä, että aloite viimeistellään ja laitetaan allekirjoitettavaksi, Pekkanen miettii.

Sille, miten lakialoitteita eduskunnassa käsitellään, ei ole kuitenkaan mitäänselkeää määritelmää.

- Pyritään pitämään huolta, että ne käsitellään asiallisesti ja viivytyksettä. Luulen, että julkinen paine ajaa siihen, Pekkanen sanoo.