Oikeuskansleri tutkii EVM-sotkun

Oikeuskansleri selvittää hämmennystä aiheuttaneen eduskunnan EVM-päätöksen lainmukaisuuden. Virasto alkaa selvittää asiaa yksityishenkilön tekemän kantelun pohjalta.

velkakriisit
Äänestystulos eduskunnan näyttötaululla.
Yle

Oikeuskanslerinvirasto on aloittanut alustavat selvitykset eduskunnan päätöksestä, jolla hyväksyttiin EU:n uusi pysyvä kriisirahasto EVM. Asiasta on virastoon tullut yksityishenkilön tekemä kantelu. Siinä pyydetään selvittämään, oliko eduskunnalla kaikki olennainen tieto käytettävissään päätöstä tehtäessä.

Kiistaa on ollut siitä, saako pysyvä kriisirahasto aina lainoilleen etuoikeutetun velkojan aseman eli maksavatko tukea saaneet maat lainansa ensimmäisenä takaisin juuri EVM:lle. Ensisijaisuus on kirjattu vain eduskunnan hyväksymän sopimuksen johdantoon eikä varsinaisiin pykäliin.

Suomen hallituksen tulkinnan mukaan EVM:llä on aina etuoikeus. Sen sijaan talouskomissaari Olli Rehn ja valtaosa suomalaisista europarlamentaarikoista ovat sitä mieltä, että ensisijaisuudesta päätetään tapauskohtaisesti.