Työnantajat vastuuseen laittomasti maassa olevan palkaamisesta

Laittomasti maassa olevan työntekijän palkkaamisesta määrätään työnantajalle seuraamusmaksu, joka voi olla 1 000 - 30 000 euroa.

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Tästä päivästä alkaen laittomasti maassa olevan työntekijän palkkaamisesta rangaistaan työnantajaa. Käytännössä laittomasti maassa olevan palkkaamisesta määrätään työnantajalle seuraamusmaksu, joka voi olla 1 000 - 30 000 euroa.

Lainmuutokset perustuvat EU:n niin sanotun työnantajasanktiodirektiivin kansalliseen voimaansaattamiseen. Muutokset koskevat työsopimuslakia, ulkomaalaislakia, lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia ja lakia sakon täytäntöönpanosta.

Direktiivin tavoitteena on kieltää EU:n alueella laittomasti oleskelevien henkiöiden työhönotto ja ehkäistä laitonta maahanmuuttoa.